06 Svar på spørsmål

I dette trinnet skal søkeren svare på spørsmål som institusjonen kan definere selv. Det vil være to varianter - ja/nei-spørsmål og fritekstspørsmål. Institusjonene bestemmer selv hvilke spørsmål som skal gjelde for hvilke kurs. Det skal være mulig å registrere forskjellige svar for forskjellige kurs.

Du administrerer spørsmålene i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Spørsmål. Det vil komme nye felter i versjon 8.1.5 av FS-klienten for å støtte den nye funksjonaliteten.

Ny EVUweb vil ikke ha spørreskjemafunksjonalitet utover dette.

Valgfrie spørsmål er markert som valgfrie.

Hvis du prøver å trykke på Neste-knappen uten å ha svart på alle obligatoriske spørsmål, får du varsel om hvilke spørsmål som må besvares, og Neste-knappen blir utilgjengelig fram til alt er utfylt.

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 13. des. 2019 14:22