08 Samtykker

EVUweb skal kunne brukes til å innhente samtykker av forskjellige slag fra brukerne. Samtykkene vil være av samme type som brukes i Studentweb i dag (Akseptanser), og de samme samtykkene vil kunne gis og trekkes tilbake begge steder. Institusjonene bestemmer imidlertid selv hvilke samtykker som skal vises i EVUweb. Samtykkene vil være de samme for alle brukere av applikasjonen, og vil vises fram hver gang søkeren registrerer en søknad.

Skjermbilde som viser plassering av samtykke i påmeldingssekvensen i EVUweb

Samtykker er også tilgjengelig som en egen side via personmenyen, slik at søkeren alltid har mulighet til å gi eller trekke tilbake samtykke.

Skjermbilde som viser siden Samtykker i EVUweb med oversikt over alle samtykker brukeren har gitt og mulighet til å gi og trekke tilbake samtykker

For informasjon om hvordan du setter opp samtykker i FS, se Registrere samtykker som skal innhentes fra søkere.

Vise samtykker for en deltaker i FS

Samtykker for en deltaker, finnes i bildet Akseptanse for deltaker i Etterutdanningsmodulen:

 

Publisert 21. juni 2019 10:43 - Sist endret 23. mars 2020 09:06