03 Oppgi kontaktinformasjon

I kontaktinformasjonssteget får brukeren mulighet til å oppgi nødvendig kontaktinformasjon. Hvis brukeren har data i FS fra før, blir disse også vist fram, og det blir også gjort et forsøk på å hente data fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved opprettelse av ny søknad. Hvis brukeren er innlogget med ID-porten, blir det også gjort et forsøk på å hente data fra folkeregisteret.

I eksempelet under har brukeren registrert e-post og hjemstedsadresse fra før. Han kan da legge til arbeidstelefonnummer, arbeidsepost og arbeidsadresse ved behov.

Skjermbilde fra EVUweb: Kontaktinformasjonssteget i påmeldingssekvensen

Hvis brukeren har lagt inn informasjon som ikke stemmer med begrensninger som er lagt på de forskjellige feltene, vil det ikke være mulig å lagre, og neste-knappen blir utilgjengelig.

Dersom brukeren har glemt å fylle ut et obligatorisk felt, vil det også fungere på samme måte. Dersom det hentes data fra databasen som ikke passer med begrensningene som er lagt på de forskjellige feltene, vil feltene som ikke validerer, åpnes automatisk i redigeringsmodus, slik at det går tydelig fram hva brukeren må korrigere for å komme videre.

Hjemstedsadresse er obligatorisk for brukere uten norsk fødselsnummer som skal ta eksamen

Brukere som ikke har norsk fødselsnummer, og som registrerer seg på et kurs med automatisk oppmelding til eksamen, eller som takker ja til eksamen hvis det er frivillig, må oppgi hjemstedsadresse. Dette er for at institusjonen skal kunne bestille SNR-nummer for å opprette dem som studenter. Dette gjelder også dersom brukeren har en søknad på et annet kurs som oppfyller dette kravet.

Mobiltelefon og e-post er obligatorisk

Dersom mobiltelefon og/eller e-post ikke er oppgitt, vises det en varselmelding om dette:

Telefoner

Mobiltelefon er obligatorisk. I tillegg kan brukeren kunne legge til arbeidstelefon.

Før telefonnummer oppgis, må søkeren angi land. Riktig landnummer blir da lagt til før telefonnummeret lagres i databasen.

E-post

Brukeren må oppgi privat e-post hvis den ikke er hentet fra kontakt- og reservasjonsregisteret. I tillegg kan brukeren oppgi arbeids-epost.

Data som er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret eller fra Folkeregisteret, er sperret for redigering

Skjermbilde fra EVUweb som viser hvordan påmeldingssekvensen fremstår dersom mobilnummer og epost er sperret fordi de er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

Dersom vi har hentet e-post og/eller mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil de være sperret for redigering. Dersom søkeren trykker på blyanten ved siden av feltet, får hun en popup med lenke til den siden hos Difi der hun kan endre opplysningene sine direkte. Hun får da også mulighet til å laste inn informasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret på nytt etter at denne er endret.

Tilsvarende er hjemstedsadressen sperret hvis den er hentet fra folkeregisteret.

Popup med teksten "Vi har hentet dn adresse fra folkeregisteret". Knapp for å hente på nytt.

Hent på nytt-knappen for Folkeregisteret vises imidlertid bare for brukere som er innlogget med ID-porten.

Data hentes automatisk fra kontakt- og reservasjonsregisteret og Folkeregisteret når bruker oppretter en konto i EVUweb (dvs. oppretter seg selv som deltaker). Data hentes også på nytt hver gang brukeren registrerer en ny søknad.

Adresser

Søker har her anledning til å legge til hjemstedsadresse og/eller arbeidsadresse. Fra versjon 3.2 skal hjemstedsadresse etter planen kunne hentes fra folkeregisteret.

Søkeren må velge land først, og deretter oppgi adresse. Hvis hun velger et annet land enn Norge, må hun oppgi både postnummer og poststed. Hvis hun velger Norge, oppgir hun bare postnummer, og poststed hentes automatisk.

Planer for videre utvikling

Skisser

Det er laget skisser for hvordan interaksjonen med kontakt- og reservasjonsregisteret kan foregå:

Dersom e-post og telefonnummer er hentet fra KORR, vises en melding øverst på siden. E-post  og mobilnummer blir da ikke redigerbare.

Brukeren vil få en overgangsknapp til Difis nettside for å redigere informasjonen sin i KORR.

Brukeren vil også kunne tvangsoppdatere innlasting fra KORR.

Publisert 6. aug. 2018 13:26 - Sist endret 2. apr. 2020 15:16