03 Oppgi kontaktinformasjon

Hovedprinsippene er at vi grupperer samme type informasjon på forskjellige kort, slik at alle telefonnumre er gruppert sammen, og alle adresser er gruppert sammen.

I eksempelet under har brukeren registrert e-post og hjemstedsadresse fra før. Hun kan da legge til arbeidstelefonnummer ved behov, og også arbeidsadresse.

Hvis brukeren har lagt inn informasjon som ikke stemmer med begrensninger som er lagt på de forskjellige feltene, vil det ikke være mulig å lagre, og neste-knappen blir utilgjengelig.

Dersom brukeren har glemt å fylle ut et obligatorisk felt, vil det også fungere på samme måte. Dersom det hentes data fra databasen som ikke passer med begrensningene som er lagt på de forskjellige feltene, vil feltene som ikke validerer, åpnes automatisk i redigeringsmodus, slik at det går tydelig fram hva brukeren må korrigere for å komme videre.

Mobiltelefon og e-post er obligatorisk

Dersom mobiltelefon og/eller e-post ikke er oppgitt, vises det en varselmelding om dette:

Telefoner

Mobiltelefon er obligatorisk. I tillegg kan brukeren kunne legge til arbeidstelefon.

Før telefonnummer oppgis, må søkeren angi land. Riktig landnummer blir da lagt til før telefonnummeret lagres i databasen.

E-post

Brukeren får her lov å oppgi privat e-postadresse. (Denne skal etterhvert hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for brukere med norsk fødselsnummer).

E-post og mobilnummer kan ikke redigeres hvis de er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

Skjermbilde fra EVUweb som viser hvordan påmeldingssekvensen fremstår dersom mobilnummer og epost er sperret fordi de er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

Dersom vi har hentet e-post og/eller mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil de være sperret for redigering, og markert med et spørsmålstegnikon. Dersom søkeren trykker på dette ikonet, får hun en popup med lenke til den siden hos Difi der hun kan endre opplysningene sine direkte. Hun får da også mulighet til å laste inn informasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret på nytt etter at denne er endret.

Data hentes automatisk fra kontakt- og reservasjonsregisteret når bruker oppretter en konto i EVUweb (dvs. oppretter seg selv som deltaker, og deretter hver gang han registrerer en ny søknad.

Adresser

Søker har her anledning til å legge til hjemstedsadresse og/eller arbeidsadresse. Fra versjon 3.2 skal hjemstedsadresse etter planen kunne hentes fra folkeregisteret.

Søkeren må velge land først, og deretter oppgi adresse. Hvis hun velger et annet land enn Norge, må hun oppgi både postnummer og poststed. Hvis hun velger Norge, oppgir hun bare postnummer, og poststed hentes automatisk.

Planer for videre utvikling

Skisser

Det er laget skisser for hvordan interaksjonen med kontakt- og reservasjonsregisteret kan foregå:

Dersom e-post og telefonnummer er hentet fra KORR, vises en melding øverst på siden. E-post  og mobilnummer blir da ikke redigerbare.

Brukeren vil få en overgangsknapp til Difis nettside for å redigere informasjonen sin i KORR.

Brukeren vil også kunne tvangsoppdatere innlasting fra KORR.

Publisert 6. aug. 2018 13:26 - Sist endret 23. okt. 2019 09:31