01 Påmeldingssekvensen

Slik fungerer påmeldingssekvensen

Når en søker starter påmeldingen, starter en sekvens med flere steg hun må igjennom før søknaden blir opprettet. Når hun er ferdig med ett steg, trykker hun på knappen Neste for å gå videre. I begynnelsen av påmeldingssekvensen gjøres det alltid en sjekk mot kontakt- og reservasjonsregisteret i bakgrunnen, slik at kontaktinformasjonen er oppdatert når søkeren kommer til kontakinformasjonssteget.

EVUweb - påmeldingssekvensen

Et steg som er gjennomført, blir merket med en hake. Det er mulig å gå tilbake til et tidligere steg i sekvensen ved å klikke på det, for å rette opp informasjon, men det skal ikke være mulig å hoppe over obligatoriske steg.

EVUweb - illustrasjon av gjennomførte steg

Til slutt får søkeren en rapport over opplysninger hun har gitt i søknadssekvensen med mulighet for å endre dersom det er behov for det.

Når søkeren trykker på Fullfør, er søknaden ferdig registrert. Søkeren får en bekreftelse på skjermen, og mottar en kvittering på e-post.

Hvilke steg som vises, varierer fra kurs til kurs

Påmeldingssekvensen skal kun vise de stegene som er relevante for kurset:

  • Dokumentasjonssteget vises ikke for kurs uten opptakskrav (se Publisere kurs)
  • Spørsmålsteget vises bare dersom det er registrert minst ett spørsmål på kurset

Søknaden lagres midlertidig tidlig i sekvensen

Det kan være mange årsaker til at en søker begynner på en søknad, men ikke fullfører søknadssekvensen. Det kan være at det er et dokument hun ikke har tilgjengelig, eller at hun blir distrahert underveis. For å unngå at søkeren mister alle data og må begynne helt på nytt neste gang hun åpner søknaden, vil EVUweb lagre søknaden helt i begynnelsen av sekvensen med en status som angir at den ikke er fullført. Dette vil gjelde enten søkeren velger å trykke på avbryt-knappen i sekvensen, eller av andre årsaker ikke fullfører.

Status for søknaden vises alltid øverst på siden i påmeldingssekvensen

EVUweb - Status for søknaden en er plassert rett under hovedoverskriften for påmeldingssekvensen

 

Ikke-fullførte søknader er også tilgjengelige i FS-klienten

Ikke-fullførte søknader kan søkes opp i etterutdanningskursbildet i FS-klienten ved å fjerne krysset for "Vis kun fullførte søknader". Deltakerens navn, osv. vises i grått, og meldingsboksen øverst i høyre hjørne inneholder et varsel "IKKE FULLFØRT SØKNAD". Øvrige bilder og rapporter som forholder seg til søkere og kursdeltakere viser kun fullførte søknader.

Ikke-fullførte søknader vises i søknadsoversikten med status "Ikke fullført":

EVUweb - Søknad som ikke er fullført vises på søknadssiden med status "Lagret, ikke fullført"

Søkerens progresjon i påmeldingssekvensen blir lagret i FS

Når søkeren har fullført et steg i påmeldingssekvensen, blir tidspunktet hun fullførte på, lagret i FS. FS-brukere kan se progresjonen på stegene i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten, underbilde Sekvens.

Skjermbilde fra FS-klienten, bildet Kursdeltakelse, underbilde Sekvens. Viser en liste med steg fra påmeldingsprosessen og dato for når de ble fullført

Søkeren kan velge å slette søknaden dersom han avbryter påmeldingssekvensen

Popup som vises når søkeren klikker på "Avbryt" i påmeldingssekvensen

Dersom søkeren velger å avbryte påmeldingssekvensen, får hun spørsmål om hun vil beholde søknaden, eller om hun vil slette den.

Endre en søknad

Dersom søkeren trykker på endre-knappen, kommer hun direkte til se gjennom-steget der hun kan velge hva hun vil endre. Informasjon som er oppgitt i stegene Spørreskjema og Planinfo kan endres fram til søknadsfristen. Dokumentasjon kan endres fram til ettersendingsfristen (eller søknadsfristen hvis denne ikke er oppgitt). Spørreskjema, planinfo og dokumentasjon kan ikke endres dersom søknaden er ferdig saksbehandlet.

 

 

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 6. nov. 2019 12:57