05 Oppgi betalingsinformasjon

I etterutdanningskurs samlebilde i FS-klienten, kan man angi at det skal innhentes betalingsinformasjon for deltakere for kurset, se Registrere grunnlagsdata for et kurs. Dersom dette valget er aktivert, vil søkere på kurset få et eget steg betalingsinformasjon:

Betalingsinfosteget. Innholdet er beskrevet i teksten under.

Øverst i betalingsinfosteget vises en melding om at brukeren kan hoppe over dette steget og oppgi betalingsinformasjonen senere, samt hvilken frist som gjelder. Hvis det er angitt en frist på kurset (se Registrere grunnlagsdata for et kurs), er det denne som vises fram, hvis ikke er det søknadsfristen som gjelder. Hvis det er angitt en deltaker pris i Etterutdanningskurs samlebilde, vises denne også i dette steget.

Søkeren kan velge om hun skal få faktura til egen adresse, til sin arbeidsadresse, eller om fakturaen skal gå til en annen privat- eller bedriftadresse. Dersom søkeren velger at fakturaen skal sendes til en bedrift, får hun mulighet til å oppgi organisasjonsnummer, fakturareferanse og e-post til fakturamottak.

Hvis brukeren oppgir organisasjonsnummer, sjekkes det hvorvidt organisasjonsnummeret er gyldig, og om det finnes i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Eksempel på betalingsinformasjonssteget dersom brukeren har valgt at faktura skal gå til en bedrift.

Navn på fakturamottaker settes som standard til brukerens eget navn, eller navn på arbeidsgiver, men dette kan overstyres av brukeren.

Betalingsinformasjonssteget er ikke tilgjengelig for søknader knyttet til et foretak

Dersom søknaden er registrert via en bedriftssbesifikk lenke fra modulen for bedriftsinterne kurs, eller hvis en saksbehandler har registrert en foretakskode på søknaden i bildet Kursdeltakelse, vises ikke betalingsinformasjonssteget. Brukeren vil heller ikke få varsler om manglende betalingsinformasjon på Min side.

Betalingsinformasjonen blir tilgjengelig i FS-klienten, og kan brukes til fakturering via FS

I kursdeltakelsesbildet vises informasjonen som hentes inn via betalingsinformasjonssteget, samt hvilken adressetype som er valgt. Dersom valgt adressetype er FAKTURA, er det denne som vil bli brukt når faktura produseres i FS-klienten.

Kursdeltakelsesbildet i FS-klienten. Rammene for adresser (Hjemsted, arbeid og faktura) er markert

 

Publisert 15. feb. 2019 11:21 - Sist endret 1. apr. 2020 16:31