02 Eksamen

Dersom feltet Aut.meld.vurdering i Etterutdanningskurs samlebilde i FS-klienten er satt til N for kurset, og det er angitt minst ett emne for kurset i underbilde Emne, må søkeren ta stilling til om hun skal gå opp til eksamen. Dette spørsmålet er obligatorisk for å kunne gå videre i påmeldingssekvensen.

Skjermbilde fra EVUweb som viser spørsmål som blir presentert for søkere om hvorvidt de vil gå opp til eksamen

Publisert 23. nov. 2018 13:59 - Sist endret 9. okt. 2019 10:01