06 Registrere tekster til e-postkvitteringer

EVUweb sender ut e-postkvitteringer i følgende tilfeller:

 • Når søkeren fullfører søknaden/påmeldingen sin
 • Når søkeren trekker søknaden/påmeldingen sin
 • Når søkeren takker nei til tilbud om å stå på venteliste eller trekker seg fra ventelista

Det er mulig for institusjonen selv å redigere innholdet i disse e-postkvitteringene. Det gjør du i bildet Webappliksjon - Tekster (krever tilgangsnivå FS_KODE eller tilsvarende). Tekstene inneholder også flettefelter, f.eks. (#1), der informasjon om søkeren og søknaden kan flettes inn. Disse kan du plassere hvor du vil i teksten, men du må være  nøyaktig når du redigerer tekstene, og test i demobasen før du legger ut en ny tekst i produksjon.

NB! Husk å krysse av for La stå for å hindre at tekstene overskrives ved innlasting av felleskoder.

Skjermbilde fra FS-klienten: Webapplikasjon - tekster

Kvitteringstekster

Her følger en oversikt over kvitteringstekster som er i bruk. Merk at kvittering ved fullført søknad har en annen modulkode enn de øvrige tekstene. Dette skal endres ved en senere anledning. Merk også at det kan finnes tekster for EVUweb 3 i bildet Webapplikasjon - Tekster, som ikke er i bruk ennå, eller som ikke lenger brukes. Unit vil ta en opprydning i disse kodene før EVUweb 3-prosjektet avsluttes.

Kvittering ved fullført søknad

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_KVITTMAIL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_KVITTMAIL_BODY

WS

Flettefelter

Teksten EVU_KVITTERINGSMAIL_BODY inneholder flere flettefelter, som kan plasseres innimellom tekst som er felles for institusjonen. Følgende flettefelter finnes:

 • (#1) Søkerens fornavn
 • (#2) Søkerens etternavn
 • (#3) Navn på kurset på søkerens målform
 • (#4) Informasjon søkeren har oppgitt i forbindelse med søknaden NB! Denne er ute i en tidlig versjon, og skal ikke tas i bruk før Unit gir klarsignal
 • (#6) URL som er angitt på kurset i etterutdanningskurs samlebilde
 • (#7) Informasjon som er spesifikk for det aktuelle kurset (hentes fra kvitteringstekst-feltene i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Tekst)

Flettefelter som skal implementeres i senere versjoner

 • (#5) URL til EVUweb

Kvittering ved trekk av søknad

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_TREKKMAIL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_TREKKMAIL_BODY

WS

Flettefelter

Teksten EVU_KVITTERINGSMAIL_BODY inneholder flere flettefelter, som kan plasseres innimellom tekst som er felles for institusjonen. Følgende flettefelter finnes:

 • (#1) Søkerens fornavn
 • (#2) Søkerens etternavn
 • (#3) Navn på kurset på søkerens målform

Kvittering ved trekk fra venteliste eller nei-svar til tilbud om ventelisteplass

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_VLTREKKMAIL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_VLTREKKMAIL_BODY

WS

Flettefelter

Teksten EVU_KVITTERINGSMAIL_BODY inneholder flere flettefelter, som kan plasseres innimellom tekst som er felles for institusjonen. Følgende flettefelter finnes:

 • (#1) Søkerens fornavn
 • (#2) Søkerens etternavn
 • (#3) Navn på kurset på søkerens målform
Publisert 10. mai 2019 11:00 - Sist endret 22. okt. 2019 10:27