06 Registrere tekster til e-postkvitteringer

EVUweb sender ut e-postkvitteringer i følgende tilfeller:

 • Når søkeren fullfører søknaden/påmeldingen sin
 • Når søkeren trekker søknaden/påmeldingen sin
 • Når søkeren takker nei til tilbud om å stå på venteliste eller trekker seg fra ventelista

Det er mulig for institusjonen selv å redigere innholdet i disse e-postkvitteringene. Det gjør du i bildet Webappliksjon - Tekster (krever tilgangsnivå FS_KODE eller tilsvarende). Tekstene inneholder også flettefelter, f.eks. (#1), der informasjon om søkeren og søknaden kan flettes inn. Disse kan du plassere hvor du vil i teksten, men du må være  nøyaktig når du redigerer tekstene, og test i demobasen før du legger ut en ny tekst i produksjon.

NB! Husk å sette La stå til J for å hindre at tekstene overskrives ved innlasting av felleskoder.

Skjermbilde fra FS-klienten: Webapplikasjon - tekster

Kvitteringstekster

Her følger en oversikt over kvitteringstekster som er i bruk. Merk at kvittering ved fullført søknad har en annen modulkode enn de øvrige tekstene. Dette skal endres ved en senere anledning. Merk også at det kan finnes tekster for EVUweb 3 i bildet Webapplikasjon - Tekster, som ikke er i bruk ennå, eller som ikke lenger brukes. Unit vil ta en opprydning i disse kodene før EVUweb 3-prosjektet avsluttes.

E-poster som sendes ut ved registrering av søknad

Tekstene for påmeldinger og søknader kan redigeres uavhengig av hverandre.

Kvittering for registrert søknad

Disse  kodene brukes for kurs der minst en av Automatisk tilbud og Automatisk ja-svar er satt til N i Etterutdanningskurs samlebilde.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_KVITTMAIL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_KVITTMAIL_BODY

WS

Kvittering for registrert påmelding

Disse  kodene brukes for kurs der Automatisk tilbud og Automatisk ja-svar er satt til J i Etterutdanningskurs samlebilde.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_KVITTMAIL_PM_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_KVITTMAIL_PM_BODY

WS

Automatisk tilbud

Disse  kodene brukes for kurs der Automatisk tilbud er satt til J og Automatisk ja-svar er satt til N i Etterutdanningskurs samlebilde.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_KVITTMAIL_TILBMAIL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_KVITTMAIL_TILBMAIL_BODY

WS

Automatisk tilbud om ventelisteplass

Disse tekstkodene brukes for kurs der Automatisk tilbud, Steng automatisk og Automatisk venteliste er satt til J i Etterutdanningskurs samlebilde, der Automatisk ja-svar er satt til N, og der kurset er fullt. For mer informasjon, se Automatisk stenging og automatisk venteliste.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_KVITTMAIL_TILBMAIL_VL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_KVITTMAIL_TILBMAIL_VL_BODY

WS

Automatisk plassering på venteliste

Disse tekstkodene brukes for kurs der Automatisk tilbud, Automatisk ja-svar, Steng automatisk og Automatisk venteliste er satt til J i Etterutdanningskurs samlebilde, og der kurset er fullt. For mer informasjon, se Automatisk stenging og automatisk venteliste.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_KVITTMAIL_VL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_KVITTMAIL_VL_BODY

WS

Flettefelter i tekstkodene

Tekskodene over inneholder flere flettefelter, som kan plasseres innimellom tekst som er felles for institusjonen. Følgende flettefelter finnes:

 • (#1) Søkerens fornavn
 • (#2) Søkerens etternavn
 • (#3) Navn på kurset på søkerens målform
 • (#4) Ikke i bruk
 • (#5) Svarfrist (for automatisk tilbud og automatisk ventelistetilbud)
 • (#6) URL som er angitt på kurset i etterutdanningskurs samlebilde
 • (#7) Informasjon som er spesifikk for det aktuelle kurset (hentes fra kvitteringstekst-feltene i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Tekst)
 • (#8) Informasjon som er spesifikk for søkere som har fått et tilbud på det aktuelle kurset (hentes fra tilbudstekst-feltene i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Tekst)

E-poster som sendes ut ved trekk av søknad

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_TREKKMAIL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_TREKKMAIL_BODY

WS

Flettefelter

Teksten EVU_TREKKMAIL_BODY inneholder flere flettefelter, som kan plasseres innimellom tekst som er felles for institusjonen. Følgende flettefelter finnes:

 • (#1) Søkerens fornavn
 • (#2) Søkerens etternavn
 • (#3) Navn på kurset på søkerens målform

E-poster som sendes ut ved trekk fra venteliste eller nei-svar til tilbud om ventelisteplass

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten EVU_VLTREKKMAIL_SUBJECT WS
Innholdet i e-posten

EVU_VLTREKKMAIL_BODY

WS

Flettefelter

Teksten EVU_VLTREKKMAIL_BODY inneholder flere flettefelter, som kan plasseres innimellom tekst som er felles for institusjonen. Følgende flettefelter finnes:

 • (#1) Søkerens fornavn
 • (#2) Søkerens etternavn
 • (#3) Navn på kurset på søkerens målform

E-poster som sendes ut når søknader godkjennes eller avvises av en bedriftsbruker

Det er laget egne kvitteringstekster for kvitteringer som sendes ut når en bedriftsbruker godkjenner eller avviser søknader via funksjonaliteten for bedriftsinterne kurs.

Søknaden er klar for behandling

Disse  kodene brukes for kurs der minst en av Automatisk tilbud og Automatisk ja-svar er satt til N i Etterutdanningskurs samlebilde, dvs. kurs der søknaden skal saksbehandes i FS etter at den er godkjent av bedriftsbrukeren.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten

EVU_GODKJMAIL_KVITT_SUBJECT

WS
Innholdet i e-posten

EVU_GODKJMAIL_KVITT_BODY

WS

Kvittering for registrert påmelding

Disse  kodene brukes for kurs der Automatisk tilbud og Automatisk ja-svar er satt til J i Etterutdanningskurs samlebilde.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten

EVU_GODKJMAIL_PM_SUBJECT

WS
Innholdet i e-posten

EVU_GODKJMAIL_PM_BODY

WS

Automatisk tilbud

Disse  kodene brukes for kurs der Automatisk tilbud er satt til J og Automatisk ja-svar er satt til N i Etterutdanningskurs samlebilde.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten

EVU_GODKJMAIL_TILB_SUBJECT

WS
Innholdet i e-posten

EVU_GODKJMAIL_TILB_BODY

WS

Automatisk tilbud om ventelisteplass

Disse tekstkodene brukes for kurs der Automatisk tilbud, Steng automatisk og Automatisk venteliste er satt til J i Etterutdanningskurs samlebilde, der Automatisk ja-svar er satt til N, og der kurset er fullt. For mer informasjon, se Automatisk stenging og automatisk venteliste.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten

EVU_GODKJMAIL_VTILB_SUBJECT

WS
Innholdet i e-posten

EVU_GODKJMAIL_VTILB_BODY

WS

Automatisk plassering på venteliste

Disse tekstkodene brukes for kurs der Automatisk tilbud, Automatisk ja-svar, Steng automatisk og Automatisk venteliste er satt til J i Etterutdanningskurs samlebilde, og der kurset er fullt. For mer informasjon, se Automatisk stenging og automatisk venteliste.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten

EVU_GODKJMAIL_VL_SUBJECT

WS
Innholdet i e-posten

EVU_GODKJMAIL_VL_BODY

WS

Avvist søknad

Disse tekstkodene brukes for kurs der Automatisk tilbud og automatisk ja-svar er satt til N, eller automatisk tilbud er satt til J, men automatisk ja-svar er satt til N i Etterutdannignskurssamlebilde.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten

EVU_AVVISTMAIL_SUBJECT

WS
Innholdet i e-posten

EVU_AVVISTMAIL_BODY

WS

Avvist påmelding

Disse tekstkodene brukes for kurs der Automatisk tilbud og automatisk ja-svar er satt til N, eller automatisk tilbud er satt til J, men automatisk ja-svar er satt til N i Etterutdannignskurssamlebilde.

  Tekstkode Modulkode
Emne for e-posten

EVU_AVVISTMAIL_PM_SUBJECT

WS
Innholdet i e-posten

EVU_AVVISTMAIL_PM_BODY

WS

Flettefelter i tekstkodene

Tekskodene over inneholder flere flettefelter, som kan plasseres innimellom tekst som er felles for institusjonen. Følgende flettefelter finnes:

 • (#1) Søkerens fornavn
 • (#2) Søkerens etternavn
 • (#3) Navn på kurset på søkerens målform
 • (#4) Navn på foretaket som har godkjent eller avvist søknaden
 • (#5) Svarfrist (for automatisk tilbud og automatisk ventelistetilbud)
 • (#6) URL som er angitt på kurset i etterutdanningskurs samlebilde
 • (#7) Informasjon som er spesifikk for det aktuelle kurset (hentes fra kvitteringstekst-feltene i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Tekst)
 • (#8) Informasjon som er spesifikk for søkere som har fått et tilbud på det aktuelle kurset (hentes fra tilbudstekst-feltene i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Tekst)
Publisert 10. mai 2019 11:00 - Sist endret 2. apr. 2020 16:26