02 Sette opp Feide/Dataporten

EVUweb benytter nye Feide (tidligere Feide og Dataporten) til innlogging og sikker datautveksling med institusjonens FS-database. Følgende må gjøres:

  1. Institusjonen må ha satt opp Dataporten og gitt Dataporten tilgang til institusjonens Feide-LDAP-katalog. For mer informasjon om hvordan man tar i bruk Dataporten, se Teknisk dokumentasjon for Feide: Tilkobling for nye vertsorganisasjoner. Institusjoner som benytter Studentbevisappen vil allerede ha dette på plass.
  2. Kontroller at Dataportens systembruker har tilgang til brukernes fødselsnummer (norEduPersonNIN i Feides informasjonsmodell). Mange institusjoner har dette på plass allerede, men ikke alle. Dette er nødvendig for at Feide-brukere fra institusjonen skal kunne logge seg inn i EVUweb. Spørsmål om dette punktet må rettes til support@feide.no.
  3. Vurdere om EVUweb skal forhåndsgodkjennes for institusjonens Feide-brukere. Dersom EVUweb ikke forhåndsgodkjennes, vil institusjonens Feide-brukere bli bedt om å samtykke til datautvekslingen ved første gangs bruk av EVUweb. (For mer informasjon om forhåndsgodkjenning av applikasjoner, se Teknisk dokumentasjon for Feide: Forhåndsgodkjenne tjenester)
Publisert 10. mai 2019 09:20 - Sist endret 6. nov. 2019 12:22