04 Legge til kontakinformasjon i applikasjonens bunntekst

Nederst på siden er det plass til kontaktinformasjon til den enheten ved institusjonen som har ansvar for EVUweb, slik at brukere vet hvor de skal henvende seg hvis de får problemer underveis, eller hvis de har andre spørsmål om EVU-tilbudet ved institusjonen.

Kontaktinformasjonen registrerer du i bildet Webapplikasjon - Tekster i semesterregistreringsmodulen i FS.

Du må registrere tekster på bokmål, nynorsk og engelsk. Huske å krysse av for La stå for å unngå at tekstene blir overskrevet ved innlasting av felleskoder.

Følgende tekster finnes:

Tekstkode Modul Applikasjon Beskrivelse
INST_STED EVUWEB3 EVUWEB3

Navn på organisasjonsenheten brukeren skal henvede seg til.

INST_ADRESSE EVUWEB3 EVUWEB3

Postadresse til kontaktpunkt for EVUweb

INST_EPOST EVUWEB3 EVUWEB3 E-postadresse til kontaktpunkt for EVUweb
INST_TLF EVUWEB3 EVUWEB3 Telefonnummer til kontaktpunkt for EVUweb
Publisert 10. mai 2019 10:10 - Sist endret 18. okt. 2019 10:14