08 Ta stilling til om kurssiden og kursoversikten skal vises

EVUweb kommer med en egen kurskatalog. Dersom institusjonen ønsker å benytte seg av denne, må du aktivere den. Du aktiverer kursoversikten i bildet Web-applikasjon - modulvalg i semesterregistreringsmodulen, ved å sette modulegenskapen FORSIDE i modul EVUWEB3 til aktiv.

Skjermdump fra FS-klienten - modulegenskap FORSIDE

For mer informasjon om hvordan kursoversikten fungerer, se brukerdokumentasjonen for kursoversikten.

Publisert 10. mai 2019 11:07 - Sist endret 27. mai 2019 13:10