07 Registrer avsenderadresse for e-postkvitteringer

E-postkvitteringer får avsenderadressen sin fra den adressen som er angitt i feltet URL i Etterutdanningskurs samlebilde. Dersom ingenting er angitt her, vil e-posten få avsenderadresse ikkesvar@fellesstudentsystem.no.

Institusjonen kan angi sin egen e-postadresse som skal brukes i stedet. Det gjøres i bildet Webapplikasjon - Modulvalg i semesterregistreringsmodulen i FS-klienten. Adressen angis på modulegenskap KVITT_AVS i modul WS for applikasjon EVUWEB3.

Skjermbilde fra FS-klienten: Modulegenskap KVITT_AVS

 

Skjermdump fra FS-klienten - modulegenskap FORSIDE

For mer informasjon om hvordan kursoversikten fungerer, se brukerdokumentasjonen for kursoversikten.

Publisert 10. mai 2019 11:03 - Sist endret 10. mai 2019 11:03