02 Se liste over søknader, godkjenne søknader

Bedriftsbrukeren har en egen side der hun får oversikt over alle kurs som er knyttet til foretaket hennes, og alle søknader på disse kursene som er knyttet til samme foretak. Grensesnittet vil også støtte at samme person kan være registrator for flere foretak.

Her får hun se navn og e-postadresse til søkerne, og status for hver søknad. Det kan settes opp for hvert foretak om foretaksgodkjenneren bare skal ha innsyn eller om hun faktisk må godkjenne søknadene. Dersom det siste er tilfelle, vil søknadene ikke få status fullført før foretaksgodkjenneren har godkjent dem.

Skjermbilde fra EVUweb som viser grensesnitt for foretaksgodkjenning

 

Publisert 23. aug. 2019 12:49 - Sist endret 6. nov. 2019 13:24