07 Min side

Min side er brukerens dashboard. Denne siden skal være dynamisk og vise den informasjonen som er relevant for brukeren i øyeblikket. Her vises også varsler om handlinger brukeren må utføre, for eksempel svare på et tilbud eller laste opp mer dokumentasjon.

Varsler

På Min side vises varsler om forskjellige ting som krever brukerens oppmerksomhet. Foreløpig er det varsler knyttet til søknader som er implementert.

Varsel om ikke-fullført søknad

Hvis en søker har påbegynt en søknad, uten å fullføre søknadssekvensen, vil ikke søknaden være gyldig. Søkeren får et varsel om dette, med en knapp som fører henne til påmeldingssekvensen, der hun kan rette opp i forholdet.

Varsel om én uferdig søknad

Hvis søkeren har flere enn én uferdig søknad, vises ikke knappen:

Varsel om 2 uferdige søknader

Varsel om mangel

Hvis en saksbehandler har registrert en mangel på søknaden, vises det et varsel om dette. Varselet blir stående frem til ettersendingsfristen er gått ut, til det er fattet et vedtak på søknaden, eller til mangelen er fjernet. Hvis det bare er én søknad med mangel, vises knappen Last opp sammen med varselet. Hvis søkeren trykker på denne knappen, blir hun sendt direkte til dokumentopplasting for denne søknaden.

En søknad med mangel

Hvis det er flere søknader med mangler, vises antall slike søknader, men ingen knapp:

To søknader med mangel

Tilbud om opptak eller ventelisteplass

Hvis søkeren har fått tilbud på et kurs, og svarfristen ikke er gått ut, vil hun få et varsel om dette, og en knapp med mulighet til å melde seg på. Hvis hun trykker på knappen, vil hun få en popup med oversikt over kurs hun har fått tilbud om plass på, og mulighet til å svare på alle tilbudene.

Tilbud om ventelisteplass vises på samme måte som tilbud om opptak.

Avslag på søknad

Hvis brukeren har fått avslag på én av søknadene sine, vises et varsel med teksten "Du har fått svar på søknaden din, og navn på kurset. Det lenkes til søknadsoversikten, der søkeren får mer informasjon om hvilken type avslag det er snakk om.

Varsel om ett avslag

Hvis søkeren har mer enn ett avslag, vises antall søknader med avslag i stedet for navn på kurset:

Varsel om to avslag

Kombinasjon av flere typer varsler

Hvis brukeren har søknader som kvalifiser for flere av disse varslene, vises et varsel om at flere søknader må ses på:

Flere typer varsler

 

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 24. apr. 2019 10:17