04 Min side

Min side er brukerens dashboard. Denne siden er dynamisk, og viser den informasjonen som er mest relevant for brukeren i øyeblikket. Her vises også varsler om handlinger brukeren må utføre, for eksempel svare på et tilbud eller laste opp mer dokumentasjon.

Generelt om varsler

Det vises kun ett varsel per type handling brukeren skal utføre. Hvis varselet gjelder kun én søknad, vises navn på kurset det gjelder og frist for å utføre handlingen. Hvis varselet gjelder flere søknader, vises en lenke til søknadssiden i stedet.

Tilbud om opptak eller ventelisteplass

Det vises varsel om søknader med tilbud om opptak eller ventelisteplass:

Varsel om tilbud om opptak med navn på kurs og svarfrist

Hvis brukeren trykker på Svar på tilbud-knappen, får han opp en popup der han kan svare på tilbudet direkte:

Popup for å svare på tilbud. Viser navn på kurset, status for søknaden, svarfrist og radioknapepr for ja og nei.

Manglende dokumentasjon

Hvis en saksbehandler har registrert en mangel på søknaden, vises det et varsel om dette. Varselet blir stående frem til ettersendingsfristen er gått ut, til det er fattet et vedtak på søknaden, eller til mangelen er fjernet. Hvis søkeren trykker på knappen Legg til dokumentasjon, blir hun sendt direkte til dokumentasjonssteget i påmeldingssekvensen for denne søknaden.

Varsel om manglende dokumentasjon. Viser navn på kurset, ettersendingsfrist og knapp for overgang til dokumentasjonssteget i påmeldingssekvensen

Uferdig søknad

Hvis en søker har påbegynt en søknad, uten å fullføre søknadssekvensen, vil ikke søknaden være gyldig. Søkeren får et varsel om dette, med en knapp som fører henne til påmeldingssekvensen, der hun kan rette opp i forholdet.

Varsel om uferdig søknad. Viser navn på kurset, søknadsfrist og knapp for å fullføre søknaden

Avslag på søknad

Hvis brukeren har fått avslag på én av søknadene sine, vises et varsel med teksten "Du har fått svar på søknaden din, og navn på kurset. Det lenkes til søknadsoversikten, der søkeren får mer informasjon om hvilken type avslag det er snakk om.

Varsel om avslag på søknad

Manglende betalingsinformasjon

Hvis brukeren har én elller flere søknader på kurs der det er angitt i Etterutdanningskurs samlebilde at det skal innhentes betalingsinformasjon, og søkeren ikke har oppgitt dette, vises det et varsel på Min side. Varselet vises kun for søknader med status Søknad registrert, påmeldt, mangler dokumentasjon, tilbud, tilbud akseptert, tilbud om ventelisteplass og venteliste. Varselet vises fram til betalingsinfofristen er gått ut (søknadsfristen brukes hvis betalingsinfofrist ikke finnes).

Se også:

Eksempel på varsel om manglende betalingsinformasjon. Viser navn på kusret og frist for å oppgi informasjonen

Dersom ingen av brukerens søknader krever en handling

Dersom ingen av søknadene til brukeren krever en handling, får han opp et varsel med antall søknader og lenke til søknadssiden.

Varsel med antall søknader

Dersom brukeren ikke har noen søknader

Hvis brukeren ikke har noen søknader, vises et varsel om dette. Hvis kurskatalogen er aktivert for institusjonen, lenkes det til kurskatalogen fra varselet. Dette varselet vises ikke i kombinasjon med andre varsler.

Min side - viser et varsel om at brukeren ikke har søknader, med lenke til kruskatalogen

 

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 2. apr. 2020 14:03