02 Menylinje

Knapper på menylinja

Øverst på siden er det en menylinje. Hvilke knapper som vises her, vil variere ut fra hvorvidt brukeren er innlogget, samt ut fra valg brukeren eller institusjonen har gjort:

Skjermbilde fra EVUweb som viser hvilke knapper som er tilgjengelige for utloggede brukere

  • Institusjoner: Vises når brukeren ikke er logget inn. Her kan brukeren klikke for å velge eller bytte institusjon.
  • Kurskatalog: Vises dersom institusjonen har valgt å bruke kurskatalogen. For mer informasjon, se Ta stilling til om kurskatalogen skal vises.
  • Language: Her kan brukeren bytte språk i applikasjonen. Knappen vises alltid på engelsk, for å gjøre det lettere for brukere som ikke forstår norsk, å bytte til riktig språk.

Menylinsja når brukeren har valgt institusjon har knappene Logg inn, Institusjoner, Kurskatalog og språkmeny

 

  • Logg inn: Knappen vises for brukere som har valgt institusjon, men som ikke har logget inn ennå.

Skjermbilde fra EVUweb som viser tilgjengelige knapper i toppmenyen for innloggede brukere

  • Min side: Vises kun for innloggede brukere.
  • Brukermenyen: Vises kun for innloggede brukere

Brukermenyen

På brukermenyen finnes snarveier til alle deler av applikasjonen. I tillegg finnes tre knapper:

  • Logg inn som bruker (kun for saksbehandlere)
  • Logg ut bruker (kun for saksbehandlere som har logget inn som en deltaker)
  • Logg ut (logger ut brukeren)

Lenke til hovedinnhold

Som støtte til tastaturnavigering finnes det en skjult lenke som fører til hovedinnholdet på siden. Lenken ligger alltid først i tab-rekkefølgen på siden, men er usynlig når den ikke har fokus.

Testversjoner er tydelig markert

Skjermbilde som viser merking av testversjoner av EVUweb

For å unngå at søkere registrerer seg i demobasen i stedet for i produksjonsbasen, er testversjoner tydelig merket med enten TEST eller UTV i parentes bak navnet på applikasjonen, avhengig av hvilket miljø den kjører i.

 

Publisert 3. aug. 2018 10:41 - Sist endret 20. mars 2020 09:11