05 Menylinje

Knapper på menylinja

Skjermbilde fra EVUweb som viser hvilke knapper som er tilgjengelige for utloggede brukere

Skjermbilde fra EVUweb som viser tilgjengelige knapper i toppmenyen for innloggede brukere

Øverst på siden er det en menylinje. Hvilke knapper som vises her, vil variere ut fra hvorvidt brukeren er innlogget, samt ut fra valg brukeren eller institusjonen har gjort:

  • Logg inn: Kun for brukere som ikke har logget inn. Vises kun dersom institusjon er valgt.
  • Institusjoner: Knapp som tar brukeren til siden for å bytte institusjon. Kun tilgjengelig for brukere som ikke har logget inn.
  • Kurskatalog: Vises kun dersom institusjon er valgt og institusjonen har aktivert kurskatalogen. Vises uavhengig av om brukeren er innlogget.
  • Min side: Vises kun for innloggede brukere.
  • Språkvelger
  • Brukermeny

Språkvelgeren

I språkvelgeren kan du velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk versjon av applikasjonen. Dersom brukeren har valgt et tilskrivingsspråk (målform) på sin profil, vil det være dette språket som velges automatisk.

Brukermenyen

På brukermenyen finnes snarveier til alle deler av applikasjonen (de samme som vises på Min side). I tillegg finnes tre knapper:

  • Logg inn som deltaker (kun for saksbehandlere)
  • Logg ut deltaker (kun for saksbehandlere som har logget inn som en deltaker)
  • Logg ut (logger ut brukeren)

Lenke til hovedinnhold

Som støtte til tastaturnavigering finnes det en skjult lenke som fører til hovedinnholdet på siden. Lenken ligger alltid først i tab-rekkefølgen på siden, men er usynlig når den ikke har fokus.

Testversjoner er tydelig markert

Skjermbilde som viser merking av testversjoner av EVUweb

For å unngå at søkere registrerer seg i demobasen i stedet for i produksjonsbasen, er testversjoner tydelig merket med enten TEST eller UTV i parentes bak navnet på applikasjonen, avhengig av hvilket miljø den kjører i.

 

Publisert 3. aug. 2018 10:41 - Sist endret 3. sep. 2019 10:10