03 Bunntekst

Applikasjonens bunntekst inneholder informasjon om versjon av applikasjonen, relevant kontaktinformasjon, lenker til personvernerklæring, informasjon om informasjonskapsler, samt nettstedoversikt.

Utsnitt av skjermbilde fra EVUweb, som viser eksempel på hvordan bunnteksten i applikasjonen kan se ut

Versjon

EVUweb bruker ikke versjonsnumre, så versjonen av applikasjon defineres av dato og klokkeslett for når den sist ble lagt ut. I tillegg til versjon av applikasjonen vises også versjonen for APIet,

Kontaktinformasjon

Her kan du angi kontaktinformasjon til den delen av organisasjonen det er naturlig at brukeren tar kontakt med ved spørsmål. For informasjon om hvordan du endrer denne informasjonen, se eget avsnitt: Legge til kontaktinformasjon i applikasjonens bunntekst.

Personvernerklæring og informasjon om informasjonskapsler

Institusjonen må selv legge til lenke til personvernerklæring.  For mer informasjon, se eget avsnitt: Registrer URL til personvernerklæring.

Lenke til til informasjon om informasjonskapsler (cookies) vises i bunnteksten.

Nettstedsoversikt

Her er det alltid tilgjengelige lenker til alle deler av applikasjonen som brukeren har tilgang til.

 

Publisert 18. okt. 2019 11:07 - Sist endret 20. mars 2020 09:09