01 Oversikt over søknader

Skjermbilde fra applikasjonen som viser siden med oversikt over søknader

På denne siden får søkeren oversikt over alle søkader på kurs som er i en aktiv opptaksperiode, med status og frister for hver enkelt søknad. Søknadene vil ha forskjellige handlingsknapper etter hvilke handlinger som er relevante for den enkelte søknad.

Oversikten inneholder følgende informasjon:

Feltnavn Beskrivelse
Kurs Kursnavn på det språket som er valgt i applikasjonen
Status

En kort tekst som beskriver hvilken fase av opptaket søknaden befinner seg i

Hvis søkeren har avbrutt søknaden underveis i påmeldingssekvensen:

 • Søknad ikke fullført

Søknad registrert uten at det er gjort saksbehandling:

 • Søknad registrert
 • Påmeldt (dersom kurset har automatisk tilbud og automatisk ja-svar)

En saksbehandler har registrert en mangel på søknaden:

 • Mangler dokumentasjon (dette gjelder kun dersom kurset har opptakskrav, og kun dersom søkeren har J for Meldes til vurdering i kursdeltakelsebildet i FS-klienten – for øvrige søknader blir manglene ignorert av EVUweb)

Søkeren har trukket søknaden

 • Trukket

Søkeren har fått plass på kurset:

 • Tilbud, venter på svar (ubesvart tilbud)
 • Påmeldt (dersom kurset har automatisk ja-svar)
 • Tilbud akseptert
 • Tilbud avslått

Søkeren har ikke fått plass på kurset:

 • Avlyst (dersom kurset er avlyst)
 • Bortfalt på grunn av tilbud på høyere prioritet
 • Ikke tilbud
 • Tilbud annullert
 • Tilbud ikke besvart innen fristen

Venteliste:

 • Tilbud om ventelisteplass
 • Venteliste
 • Tilbud om ventelisteplass annullert
 • Trukket fra venteliste
 • Ubesvart, automatisk trukket fra venteliste
Frister Her vises alle frister som er aktuelle i den aktive opptaksfasen

Handlingsknapper

For hver søknad vises det handlingsknapper for de handlingene som er tilgjengelige for den enkelte søknaden. Knappene vises fram til fristen for den aktuelle handlingen er gått ut.

Endre søknad / Endre påmelding

Knapp med blyantikon. Hvis du klikker på denne knappen, blir du sendt til første steg i påmeldingssekvensen.

Slette søknad

Kun før ikke-fullførte søknader. Hvis du klikker på denne knappen, blir søknaden slettet permanent. Brukeren blir først spurt om hun er helt sikker på om søknaden skal slettes:

Se søknad / Se påmelding

Vises i stedet for blyantikonet når endringsfristen er gått ut. Brukeren blir sendt til se gjennom-steget i påmeldingssekvensen, og får se alle opplysninger som er oppgitt på søknaden.

Trekk søknad

Hvis du klikker på denne knappen, får du opp en popup med spørsmål om du virkelig vil trekke søknaden. Trykker du Avbryt, kommer du tilbake til søknadsoversikten. Trykker du OK, blir søknaden trukket.

Legg til dokumentasjon

Denne knappen vises for søknader der det er angitt en ettersendingsfrist enten på kurset eller på søknaden. Klikker du på denne knappen, kommer du direkte til dokumentasjonssteget i påmeldingssekvensen.

Svar på tilbud

Denne knappen åpner en popup der du får mulighet til å registrere svar på tilbud om opptak eller ventelisteplass.

Endre svar

Denne knappen vises for søknader der søkeren har svart ja eller nei til tilbud om opptak, og fører til samme popup som "Svar på tilbud"-knappen, men mulighet til å endre svaret

Oppgi betalingsinformasjon

Hvis det er mulig å oppgi betalingsinformasjon på søknaden, er det en egen knap for å gjøre dette. Klikker du på denne knappen, kommer du direkte til betalingsinformasjonssteget i påmeldingssekvensen.

Varsel om manglende betalingsinformasjon

Søknader som mangler betalingsinformasjon er markert spesielt:

Søknad som mangler betalingsinformasjon markert med en tekstboks med varsel om dette

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 2. apr. 2020 14:51