01 Oversikt over søknader

Skjermbilde fra applikasjonen som viser siden med oversikt over søknader

På denne siden får søkeren oversikt over alle søkader på kurs som er i en aktiv opptaksperiode, med status og frister for hver enkelt søknad. Søknadene vil ha forskjellige handlingsknapper etter hvilke handlinger som er relevante for den enkelte søknad.

Oversikten har følgende kolonner:

Feltnavn Beskrivelse
Kurs Kursnavn på det språket som er valgt i applikasjonen
Status

En kort tekst som beskriver hvilken fase av opptaket søknaden befinner seg i

Hvis søkeren har avbrutt søknaden underveis i påmeldingssekvensen:

 • Søknad ikke fullført

Søknad registrert uten at det er gjort saksbehandling:

 • Søknad registrert
 • Påmeldt (dersom kurset har automatisk tilbud og automatisk ja-svar)

En saksbehandler har registrert en mangel på søknaden:

 • Mangler dokumentasjon (dette gjelder kun dersom kurset har opptakskrav – for kurs uten opptakskrav blir manglene ignorert av EVUweb)

Søkeren har trukket søknaden

 • Trukket

Søkeren har fått plass på kurset:

 • Tilbud, venter på svar (ubesvart tilbud)
 • Påmeldt (dersom kurset har automatisk ja-svar)
 • Tilbud akseptert
 • Tilbud avslått

Søkeren har ikke fått plass på kurset:

 • Avlyst (dersom kurset er avlyst)
 • Bortfalt på grunn av tilbud på høyere prioritet
 • Ikke tilbud
 • Tilbud annullert
 • Tilbud ikke besvart innen fristen

Venteliste:

 • Tilbud om ventelisteplass
 • Venteliste
 • Tilbud om ventelisteplass annullert
 • Trukket fra venteliste
 • Ubesvart, automatisk trukket fra venteliste
Frister Her vises alle frister som er aktuelle i den aktive opptaksfasen

Handlingsknapper

For hver søknad vises det handlingsknapper for de handlingene som er tilgjengelige for den enkelte søknaden. Knappene vises fram til fristen for den aktuelle handlingen er gått ut.

Endre søknad

Knapp med blyantikon. Hvis du klikker på denne knappen, blir du sendt til første steg i påmeldingssekvensen.

Slette søknad

Kun før ikke-fullførte søknader. Hvis du klikker på denne knappen, blir søknaden slettet permanent. Brukeren blir først spurt om hun er helt sikker på om søknaden skal slettes:

Se på søknad

Vises i stedet for blyantikonet når endringsfristen er gått ut. Brukeren blir sendt til se gjennom-steget i påmeldingssekvensen, og får se alle opplysninger som er oppgitt på søknaden.

Trekk søknad

Hvis du klikker på denne knappen, får du opp en popup med spørsmål om du virkelig vil trekke søknaden. Trykker du Avbryt, kommer du tilbake til søknadsoversikten. Trykker du OK, blir søknaden trukket.

Last opp dokumentasjon

Denne knappen vises for søknader der feltet Mangler dok. er satt til J i kursdeltakelsesbildet. Klikker du på denne knappen, kommer du til dokumentopplastingssteget i påmeldingssekvensen.

Svar på tilbud

Denne knappen åpner en popup der du får mulighet til å registrere svar på tilbud om opptak eller ventelisteplass.

Endre svar

Denne knappen vises for søknader der søkeren har svart ja eller nei til tilbud om opptak, og fører til samme popup som "Svar på tilbud"-knappen, men mulighet til å endre svaret.

Planer for videreutvikling

Skisse: varsel om fullt kurs på søknadsoversikten

Dersom en søker har påbegynt en søknad, men kurset har blitt fullt i mellomtiden, vil det vises et varsel på søknadsoversikten om at kurset er fullt, og enten at det er mulig å sette seg på venteliste (dersom det er mulig for dette kurset), eller at kurset er stengt for påmelding, og at søkeren derfor ikke kan fullføre søknaden.

Skisse: Varsel om fullt kurs på søknadsoversikten

Publisert 11. mai 2018 15:30 - Sist endret 3. sep. 2019 10:19