02 Tidligere kurs

Siden Mine kurs viser oversikt over aktive og tidligere avlagte kurs. Tidligere kurs vises her hvis de er overført til kursprotokollen. For mer informasjon om overføring til kursprotokollen, se brukerdokumentasjonen for etterutdanningsmodulen i FS-klienten.

Siden viser navn på kurs, Varighet for kurset dersom det er angitt i FS, samt hvorvidt kursdeltakelsen ble godkjent. Det er også mulig å hente digital kopi av kursbeviset som er utstedt i FS dersom dette er markert som publisert i deltakerens dokumentarkiv.

Publisert 11. mai 2018 15:29 - Sist endret 18. okt. 2019 09:58