01 Aktive kurs

Siden Mine kurs viser kurs som er aktive nå, det vil si kurs som søkeren har fått opptak til. Under Aktive kurs vises kurs som ikke er fullført ennå. Vi viser navn på kurset, varighet dersom det er angitt, og tilbdusteksten som oppgis i underbildet Tekst i Etterutdanningskurs samlebilde i FS-klienten.

Skjermbilde fra EVUweb som viser siden Mine kurs med Aktive kurs

Skjermbilde fra FS-klienten - Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Tekst, som viser eksempel på hvordan feltet Tilbudstekst kan fylles ut

Kriterier for hvilke kurs som vises i oversikten

  • Kurset har J for Opptak EVUweb 3 i Etterutdanningskurs samlebilde i FS-klienten (men merk at vi ikke tar hensyn til fra- og tildato for opptaket)
  • Deltakeren har fått tilbud om opptak (tilbudstatus = I eller S i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten), og må ha takket ja til tilbudet (svarstatus = J i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten)
  • Deltakeren har ikke trukket seg (dvs. avbruddstatus er ikke utfylt i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten)
  • Kurset er ikke avsluttet (dvs. til-dato for kursets varighet i etterutdanningskurs samlebilde i FS-klienten er ikke passert. Dersom til-dato for kurset ikke er utfylt, bruker vi til-dato angitt i Periode opptak EVUweb 3. Dersom ingen av disse datoene er uftylt, vises ikke kurset)
Publisert 11. mai 2018 15:29 - Sist endret 18. okt. 2019 09:57