02 Innhenting av fakturainformasjon (fra ca. versjon 3.1)

Kursdeltakere skal kunne oppgi betalingsinformasjon. Det er utarbeidet foreløpige skisser, men ønsket arbeidsprosess og tidspunkt for innhenting må gjennomgås før noe implementeres. Skissene viser et eksempel på hvordan innhentingen kan gjøres som en del av påmeldingsprosessen. 

Skisse som viser innhenting av betalingsinformasjon i påmeldingssekvensen

Dersom det er en privatperson som skal betale, får søkeren mulighet til å velge å få faktura til sin hjemmeadresse eller oppgi en annen fakturaadresse.

 

Hvis det er en bedrift som skal betale, får søker mulighet til å velge sin arbeidsadresse eller oppgi en annen adresse:

Publisert 15. feb. 2019 11:21 - Sist endret 23. aug. 2019 13:33