03 Opprette bruker

Dersom brukeren ikke eksisterer som deltaker i FS fra før, vil hun etter pålogging bli bedt om å opprette en brukerkonto.

Skjermbilde fra EVUweb - side for oppretting av brukerkoto

Brukeren blir bedt om å oppgi følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • Statsborgerskap
  • Målform
  • Mobiltelefon
  • Privat e-post
  • Arbeidsepost

Alle felter bortsett fra arbeidsepost er obligatoriske.

Automatisk innhenting av data

Dersom brukeren har et ekte fødselsnummer, blir e-postadresse og mobilnummer automatisk innhentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. For brukere som logger inn med ID-porten, gjøres det også et oppslag mot Folkeregisteret, der vi innhenter navn, hjemstedsadresse og statsborgerskap automatisk. Dersom navn og e-postadresse ikke kommer fra noen av disse kildene, vil vi prøve å hente dem fra innloggingen (Feide, Twitter eller Facebook).

Mobilnummer og e-post er sperret hvis de blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

Skjermbilde fra EVUweb som viser hvordan ny bruker-siden fremstår når mobiltelefon og e-post er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret

Dersom vi har hentet e-post og/eller mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil de være sperret for redigering, og markert med et spørsmålstegnikon. Dersom søkeren trykker på dette ikonet, får hun en popup med lenke til den siden hos Difi der hun kan endre opplysningene sine direkte. Hun får da også mulighet til å laste inn informasjon fra Kontakt- og reservasjonsregisteret på nytt etter at denne er endret.

Navn og statsborgerskap er sperret hvis de er hentet fra Folkeregisteret

Det er foreløpig ikke lagt til rette for at brukeren kan synkronisere mot Folkeregisteret på nytt fra denne siden.

Det er ikke mulig å opprette bruker med samme e-postadresse som en annen bruker

Dersom brukeren forsøker å opprette brukerkonto med en e-postadresse som finnes i FS fra før, vil hun få en feilmelding. Dette er for å forhindre at samme bruker får flere personoppføringer i FS. Brukeren får imidlertid mulighet til å oppgi en annen e-postadresse, fordi det finnes tilfeller der forskjellige personer deler en e-postadresse. Hvis duplikat-e-postadressen kommer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, fjernes sperringen, slik at brukeren får anledning til å oppgi en annen e-postadresse manuelt.

Avbryte oppretting av bruker og logg ut

Hvis brukeren trykker på avbryt-knappen, blir han automatisk logget ut. Det er også mulig å logge seg ut via personmenyen..

Spesielt for brukere som har logget inn med sosiale medier eller eIDAS

Brukerne blir opprettet med FS-fiktivt fødselsnummer

Disse brukerne blir opprettet med FS-fiktivt fødselsnummer, som knyttes til kontoen for innloggingsmetoden de brukte til å logge seg på med, slik at de kan bruke samme konto til å logge seg på igjen på et senere tidspunkt.

Innloggingsmetoden knyttes til personen i FS

Det innhentes en ID fra innloggingsmetoden, som lagres i FS. Denne kan gjenfinnes i bildet Personid på personmenyen i FS-klienten.

Brukerne får én deltaker- og personoppføring per innloggingsmetode

Når brukerne logger inn med en påloggingsmetode som ikke gir oss et fødselsnummer, har ikke FS nok informasjon til å forstå at en Facebook-bruker er den samme personen som en Twitter-bruker med samme navn, eller en person med et reelt fødselsnummer. Derfor vil det alltid opprettes én person og én deltaker per innloggingsmetode. Det er mulig å slå disse sammen igjen i FS-klienten etterpå.

Brukerne kan kun opprette én deltaker- og personoppføring for hver e-postadresse

For å unngå at brukerne oppretter mange brukere, er det lagt en sperre på e-postadresse i FS, slik at det ikke er mulig å opprette en bruker med en e-postadresse som finnes på en annen person. Dersom e-postadressen det gjelder, er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, får brukeren mulighet til å oppgi en annen adresse i stedet.

Publisert 3. aug. 2018 14:32 - Sist endret 20. mars 2020 09:19