04 Kurssiden

På denne siden vises detaljinformasjon om hvert kurs:

Egne knapper for kurs brukeren allerede har søkt på

Dersom brukeren er innlogget, "Registrer søknad" knappen ha teksten "Endre søknad" (evt. "Se søknad" hvis søknaden ikke kan endres).

Skjermbilde fra EVUweb som viser egen knappetekst for innloggede brukere

Kurssiden er bare synlig hvis den er aktivert

For mer informasjon om hvordan du aktiverer kursoversikten, se Ta i bruk EVUweb for første gang.

Planer for videre utvikling

Skisser: Automatisk stenging av fulle kurs og automatisk venteliste

Dersom et kurs har oversteget maks antall deltakere, skal det være mulig å sette opp slik at det stenger automatisk:

Det skal også være mulig å legge til rette for at nye søkere automatisk blir satt på venteliste:

Skisse: varsel om automatisk ventelisteplass

Publisert 11. mai 2018 15:28 - Sist endret 9. okt. 2019 14:26