03 Kurskatalog

Kurskatalogen er forsiden for ikke-innloggede brukere. Forsiden vieser i utgangspunktet alle kurs som er aktive nå, og man kan bruke filtrene på venstre side til å velge kurskategori. Forsiden har filtreringsmulighet på kurskategorier, samt enkelte spesialkategorier. Kurs der søknadsfristen er utgått, vises i utgangspunktet ikke, men det er mulig for brukeren å krysse av for at også disse også skal vises.

Vis detaljer-knappen fører til kurssiden, som inneholder ytterligere informasjon om kurset. Denne knappen vises bare hvis det er registrert en kursbeskrivelse på kurset.

Kursene sorteres stigende på kursnavn.

Det er mulig å legge inn en egendefinert tekst øverst på siden

Dersom det er behov for det, kan du legge inn en tekst øverst på siden. Denne teksten legger du inn i bildet Webapplikasjon - tekster i semesterregistreringsmodulen (krever validering FS_KODE), tekstkode EVU_KATALOGTEKST, modul EVUWEB3, applikasjon EVUWEB3.

Skjermbilde fra FS-klienten bildet WebApplikasjon - Tekster, der man kan registrere tekst som vises øvest i kurskatalogen

Det er mulig å legge inn HTML-koder i disse tekstene, men vær varsom med bruken. Overdreven bruk av HTML-koder kan fort bli stygt, og kan også føre til at siden ikke lenger oppfyller kravene til universell utforming.

Alle tekster må også oppgis på bokmål, nynorsk og engelsk dersom kravene til universell utforming skal være oppfylt.

For mer informasjon om universell utforming i FS-appllikasjonene, se Felles studentsystem: Universell utforming.

Kurskatalogen er bare synlig hvis den er aktivert

For mer informasjon om hvordan du aktiverer kurskatalogen, se Ta i bruk EVUweb for første gang.

Det er mulig å lenke direkte til et søkeresultat i kurskatalogen

Hvis du utfører et søk eller bruker filtreringsmulighetene til kurslista, vil URLen i nettleseren din endre seg. Det vil si at du kan lage en lenke til et spesifikt utplukk av kurs dersom du ønsker å lenke til disse fra institusjonens nettside, sende til en søker på e-post, eller lignende.

Kurs som er forbeholdt foretak, vises ikke i kurslista

Dersom et kurs er markert som forbeholdt foretak i Etterutdanningskurs samlebilde, vil det ikke vises i kurslista. Kurset vil imidlertid fortsatt ha en åpen kursside som kan nås dersom man kjenner URLen til sida.

Egne knapper for kurs brukeren allerede har søkt på

Dersom brukeren er innlogget, "Registrer søknad" knappen ha teksten "Endre søknad" (evt. "Se søknad" hvis søknaden ikke kan endres).

Skjermbilde fra EVUweb som viser egen knapp for søkere som allerede har søkt på kurset

 

Publisert 11. mai 2018 15:28 - Sist endret 10. mars 2020 09:48