EVUweb 3

Denne siden inneholder brukerdokumentasjon for EVUweb 3. Dokumentasjonen vil bli oppdatert fortløpende underveis i prosjektet, og vil kunne brukes som støtte etterhvert som ny funksjonalitet skal testes ut. Målgruppa er i førsteomgang ekspertgruppa for etterutdanning, og etterhvert også institusjoner som skal delta i pilotprosjektet.

Alle skjermbilder er hentet fra selve applikasjonen dersom ikke annet er angitt. Vi jobber imidlertid fortløpende med mindre designendringer, så selve applikasjonen kan i noen tilfeller fremstå annerledes enn på eksemplene som vises i dokumentasjonen. I noen tilfeller legger vi også ut skisser som viser hvordan vi ser for oss implementasjonen videre.

Vi lenker til saksdokumenter fra ekspertgruppa der det er relevant. Ellers henvises det til siste utgave av kravspesifikasjonen.

1. Sette opp EVUweb

 1. Bestill oppsett fra FS-support
 2. Sette opp Feide/Dataporten
 3. Legge til instiusjonens logo
 4. Legge til kontakinformasjon i applikasjonens bunntekst
 5. Registrer URL til personvernerklæring
 6. Registrere tekster til e-postkvitteringer
 7. Registrer avsenderadresse for e-postkvitteringer
 8. Ta stilling til om kurssiden og kursoversikten skal vises

2. Forberedelser i FS

 1. Publisere et kurs på EVUweb
 2. Registrere eksamensemner
 3. Registrere kursspørsmål
 4. Legge til planinfotekster
 5. Registrere kursinfo

  3. Logge inn i applikasjonen

  1. Lenke direkte til påmelding for et kurs
  2. Innlogging
  3. Opprette bruker

  4. Navigere i applikasjonen

  1. Velg institusjon
  2. Kurskatalog
  3. Kurssiden
  4. Menylinje
  5. Saksbehandler kan logge på som en deltaker
  6. Min side

  5. Registrere søknad eller kurspåmelding

  1. Påmeldingssekvensen
  2. Meld til vurdering
  3. Oppgi kontaktinformasjon
  4. Kontroller og last opp annen dokumentasjon
  5. Svar på spørsmål
  6. Viktig informasjon (planinfo)
  7. Samtykker
  8. Se gjennom
  9. E-postkvittering
  10. Automatisk stenging og automatisk venteliste (kun i test foreløpig)
  11. Varsel om søknad på overlappende kurs

  6. Mine søknader

  1. Oversikt over søknader

  7. Mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)

  1. Se på mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)
  2. Innhenting av fakturainformasjon (fra ca. versjon 3.1)
  3. Generere faktura (fra ca. versjon 3.3?)

  8. Mine kurs (fra ca. versjon 3.2)

  1. Aktive kurs
  2. Tidligere kurs

  9. Tilgang til personopplysninger

  1. Min profil
  2. Mine dokumenter
  3. Meldinger / mottatte dokumenter (fra ca. versjon 3.2)
  4. Mine samtykker (fra ca. versjon 3.2)

  10. Foretaksgodkjenning (fra ca. versjon 3.1)

  1. Registrere foretak og foretaksgodkjennere
  2. Pålogging
  3. Se liste over søkere, godkjenne søknader
  Publisert 11. mai 2018 15:27 - Sist endret 20. sep. 2019 15:09