EVUweb 3

Denne siden inneholder brukerdokumentasjon for EVUweb 3. Dokumentasjonen vil bli oppdatert fortløpende underveis i prosjektet, og vil kunne brukes som støtte etterhvert som ny funksjonalitet skal testes ut. Målgruppa er i førsteomgang ekspertgruppa for etterutdanning, og etterhvert også institusjoner som skal delta i pilotprosjektet.

Alle skjermbilder er hentet fra selve applikasjonen dersom ikke annet er angitt. Vi jobber imidlertid fortløpende med mindre designendringer, så selve applikasjonen kan i noen tilfeller fremstå annerledes enn på eksemplene som vises i dokumentasjonen. I noen tilfeller legger vi også ut skisser som viser hvordan vi ser for oss implementasjonen videre.

Vi lenker til saksdokumenter fra ekspertgruppa der det er relevant. Ellers henvises det til siste utgave av kravspesifikasjonen.

1 Om EVUweb

 1. Responsivt design: EVUweb skal være tilgjengelig på alle skjermer
 2. Universell utforming: EVUweb skal være tilgjengelig for alle brukere
 3. Innebygd personvern: EVUweb skal alltid velge den løsningen som best ivaretar brukerens personvern
 4. Brukbarhet: Funksjonaliteten i EVUweb som retter seg mot søkere og kursdeltakere, skal kunne brukes uten opplæring.

2 Sette opp EVUweb

 1. Ta i bruk EVUweb for første gang

3 Forberedelser i FS

 1. Publisere et kurs på EVUweb
 2. Registrere kursspørsmål

  4 Logge inn i applikasjonen

  1. Lenke direkte til påmelding for et kurs
  2. Innlogging
  3. Opprette bruker

  5 Navigere i applikasjonen

  1. Navigasjonskart
  2. Velg institusjon
  3. Kursoversikt (kommer i versjon 3.1)
  4. Kurssiden (kommer i versjon 3.1)
  5. Menylinje
  6. Saksbehandler kan logge på som en deltaker
  7. Min side

  6 Registrere søknad eller kurspåmelding

  1. Påmeldingssekvensen
  2. Meld til vurdering
  3. Oppgi kontaktinformasjon
  4. Last opp dokumentasjon
  5. Svar på spørsmål
  6. Akseptanse, eksamensmelding, planinfo
  7. Se gjennom

  7 Mine søknader

  1. Oversikt over søknader
  2. Endre søknad
  3. Trekke søknad
  4. Se resultat av opptak
  5. Svare på tilbud
  6. Endre svar på tilbud

  8 Mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)

  1. Se på mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)
  2. Generere faktura (fra ca. versjon 3.3?)

  9 Mine kurs (fra ca. versjon 3.2)

  1. Aktive kurs
  2. Tidligere kurs

  10 Tilgang til personopplysninger

  1. Min profil
  2. Mine dokumenter

  11 Foretaksregistrering (fra ca. versjon 3.1)

  1. Pålogging
  2. Registrere deltakere

  12 API

  1. Oversikt over webservicer som brukes av EVUweb
  Publisert 11. mai 2018 15:27 - Sist endret 18. jan. 2019 12:09