EVUweb 3

Denne siden inneholder brukerdokumentasjon for EVUweb 3. Dokumentasjonen vil bli oppdatert fortløpende underveis i prosjektet, og vil kunne brukes som støtte etterhvert som ny funksjonalitet skal testes ut. Målgruppa er i førsteomgang ekspertgruppa for etterutdanning, og etterhvert også institusjoner som skal delta i pilotprosjektet.

Alle skjermbilder er hentet fra selve applikasjonen dersom ikke annet er angitt. Vi jobber imidlertid fortløpende med mindre designendringer, så selve applikasjonen kan i noen tilfeller fremstå annerledes enn på eksemplene som vises i dokumentasjonen. I noen tilfeller legger vi også ut skisser som viser hvordan vi ser for oss implementasjonen videre.

Vi lenker til saksdokumenter fra ekspertgruppa der det er relevant. Ellers henvises det til siste utgave av kravspesifikasjonen.

Om EVUweb

 1. Responsivt design: EVUweb skal være tilgjengelig på alle skjermer
 2. Universell utforming: EVUweb skal være tilgjengelig for alle brukere
 3. Innebygd personvern: EVUweb skal alltid velge den løsningen som best ivaretar brukerens personvern
 4. Brukbarhet: Funksjonaliteten i EVUweb som retter seg mot søkere og kursdeltakere, skal kunne brukes uten opplæring.

1. Sette opp EVUweb

 1. Bestill oppsett fra FS-support
 2. Sette opp Feide/Dataporten
 3. Legge til instiusjonens logo
 4. Legge til kontakinformasjon i applikasjonens bunntekst
 5. Registrer URL til personvernerklæring
 6. Registrere tekster til e-postkvitteringer
 7. Registrer avsenderadresse for e-postkvitteringer
 8. Ta stilling til om kurssiden og kursoversikten skal vises

2. Forberedelser i FS

 1. Publisere et kurs på EVUweb
 2. Registrere eksamensemner
 3. Registrere kursspørsmål
 4. Legge til planinfotekster
 5. Registrere kursinfo

  3. Logge inn i applikasjonen

  1. Lenke direkte til påmelding for et kurs
  2. Innlogging
  3. Opprette bruker

  4. Navigere i applikasjonen

  1. Velg institusjon
  2. Kurskatalog
  3. Kurssiden
  4. Menylinje
  5. Saksbehandler kan logge på som en deltaker
  6. Min side

  5. Registrere søknad eller kurspåmelding

  1. Påmeldingssekvensen
  2. Meld til vurdering
  3. Oppgi kontaktinformasjon
  4. Last opp dokumentasjon
  5. Svar på spørsmål
  6. Viktig informasjon (planinfo)
  7. Samtykker (fra ca. versjon 3.2)
  8. Se gjennom
  9. E-postkvittering

  6. Mine søknader

  1. Oversikt over søknader

  7. Mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)

  1. Se på mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)
  2. Innhenting av fakturainformasjon (fra ca. versjon 3.1)
  3. Generere faktura (fra ca. versjon 3.3?)

  8. Mine kurs (fra ca. versjon 3.2)

  1. Aktive kurs
  2. Tidligere kurs

  9. Tilgang til personopplysninger

  1. Min profil
  2. Mine dokumenter
  3. Meldinger / mottatte dokumenter (fra ca. versjon 3.2)
  4. Mine samtykker (fra ca. versjon 3.2)

  10. Foretaksgodkjenning (fra ca. versjon 3.1)

  1. Pålogging
  2. Se liste over søkere, godkjenne søknader

  11. API

  1. Oversikt over webservicer som brukes av EVUweb
  Publisert 11. mai 2018 15:27 - Sist endret 21. juni 2019 10:53