04 Registrere informasjon om kurset til kurssiden, mine kurs og e-postkvittering

Det er mulig å legge inn kursspesifikke tekster til kurssiden i kurskatalogen, Mine kurs og til e-postkvitteringer.

Tekst til kurssiden

Dersom institusjonen har aktivert kurskatalogen, er det mulig å legge inn en tekst med beskrivelse av kurset. Teksten må registreres som en infotekst i etterutdanningskurs samlebilde underbilde Info, med type EVUKURSBES.

For mer informasjon om infotekster, se Etterutdanningskurs samlebilde: Info.

Disse tekstene tar med seg formatering som er lagt inn i FS-klienten.

For mer informasjon om kurssiden, se dokumentasjon for kurssiden

Tekster til e-postkvittering, tilbudsbrev og Mine kurs

Det er også mulig å registrere tekster beregnet for søkere som for tilbud om opptak, samt for praktisk informasjon til kursdeltakere.Disse tekstene registreres i Etterutdanningskurs samlebilde, underbilde Tekst i FS-klienten:

Etterutdanningskurs samlebilde underbilde tekst: Eksempel på tekster til Min side og e-postkvittering

  • Teksten Tilbudstekst kan flettes inn i tilbudsbrev, og vises også i EVUweb under Mine kurs.
  • Teksten Kvitteringstest kan flettes inn i e-postkvitteringer med tekstvariabelen (#7).
  • Teksten Tilbudstekst kan flettes inn i e-postkvitteringer til søkere som får tilbud om opptak, tilbud om ventelisteplass, som blir påmeldt eller som blir satt på venteliste automatisk, med tekstvariabelen (#8).

For mer informasjon om oppsett av e-postkvitteringer, se Registrere tekster til e-postkvitteringer

Publisert 26. mars 2019 13:38 - Sist endret 2. apr. 2020 16:41