01 Publisere kurs

Du setter opp kurs i EVUweb 3 på omtrent samme måte som du gjorde i gamle EVUweb, men med noen forskjeller:

Det er kommet nye felter for datoperiode

Det er nå to alternativer å fylle inn for Periode opptak - Periode opptak EVUweb2 og Periode opptak EVUweb3. Disse kan ikke ha verdi samtidig. Det betyr at det er mulig å pilotere EVUweb 3 på noen få kurs, mens de øvrige kursene ved institusjonen fortsatt kan gå i EVUweb 2.

Nytt felt: Publiser EVUweb 3

Dette feltet må være satt til J for at kurset skal legges ut. Hvis dette settes til J, blir i tillegg følgende felt obligatoriske:

  • Periode opptak EVUweb 3
  • Søknadsfrist
  • Svarfrist (bortsett fra hvis kurset har automatisk ja-svar)
  • Trekkfrist

Ettersendingsfrist er ikke obligatorisk, men hvis det ikke fylles ut, vil EVUweb sperre for dokumentopplasting etter søknadsfristen.

Kurskategori er ikke påkrevd i EVUweb 3

I gamle EVUweb må man inn og registrere kurset i bildet Kurskategori for at det skal bli publisert. Dette er ikke nødvendig i EVUweb 3. Kurskategoriene skal tas i bruk på et tidspunkt, men det skal også være mulig å legge ut kurs uten å plassere dem i noen kategori.

Husk å fylle ut e-post

Foreløpig må e-postadresse være utfylt for at søkere skal få e-postkvittering ved fullført søknad. Denne e-postadressen vil brukes som avsender i kvitteringse-posten.

Husk å fylle inn opptakskrav

Feltene GSK-krav og Andre krav er viktige for EVUweb. For at det skal være mulig å knytte dokumenter til en søknad, må enten GSK-krav-feltet være J, eller Andre krav være utfylt, eller en kombinasjon av disse.

Publisert 9. nov. 2018 15:12 - Sist endret 21. mars 2019 10:55