01 Registrere grunnlagsdata for et kurs

FS-klienten: Etterutdanningskurs samlebilde, felter som er relevante for opptak i EVUweb

Frister og publiseringsperiode

Feltet Opptak EVUweb 3 må være satt til J for at kurset skal legges ut. Hvis dette settes til J, blir i tillegg følgende felt obligatoriske:

 • Periode opptak EVUweb 3: Perioden kurset skal være synlig
 • Søknadsfrist: Det vil ikke være mulig å registrere søknader etter denne fristen
 • Svarfrist (ikke obligatorisk hvis kurset har automatisk ja-svar)
 • Trekkfrist

Ettersendingsfrist er ikke obligatorisk, men hvis det ikke fylles ut, vil EVUweb sperre for tilknytning av dokumentasjon til søknaden etter søknadsfristen.

Det er også mulig å sette individuelle svarfrister, trekkfrister og ettersendingsfrister for enkeltsøkere i bildet Kursdeltakelse. Individuell svarfrist og trekkfrist vil alltid overstyre det som er registrert på kurset. For ettersendingsfrister gjelder alltid seneste frist.

Krev fødselsnummer

Dersom dette feltet settes til J, vil EVUweb sperre for oppmelding for alle deltakere som har FS-fiktivt fødselsnummer. Merk at dersom det er angitt krav om fødselsnummer for deltakere i FS-system, vil EVUweb sperre for oppmelding for deltakere med FS-fiktivt fødselsnummer på alle kurs, uavhengig av verdien i dette feltet. For mer informasjon, se Ta stilling til krav om norsk fødselsnummer for søkere.

Automatisk tilbud og automatisk ja-svar

EVUweb har stor fleksibilitet i hvordan opptak/påmelding til kursene kan foregå. Følgende felter styrer denne logikken:

 • Automatisk tilbud: Settes til J hvis alle søkere skal få e-post med tilbud om opptak idet de registrerer seg på kurset. NB! Denne vil gå ut selv om kurset har opptakskrav.
 • Automatisk ja-svar: Settes til J hvis det ikke skal være krav om at søkerne skal takke ja til plassen på kurset for å beholde den. Hvis du setter ja både for automatisk tilbud og automatisk ja-svar, betyr det at kurset har direkte påmelding.

Automatisk stenging og automatisk venteliste

 • Steng automatisk: Settes til J hvis kurset skal stenges automatisk for nye påmeldinger/søknader når det er fullt. 
 • Automatisk venteliste: Brukes i kombinasjon med Steng automatisk. Hvis denne settes til J, vil nye søknader automatisk bli overført til ventelista dersom kurset blir fullt.
 • Maks antall deltaker: Totalt maks-antall deltakere på kurset

For mer informasjon, se Automatisk stenging og automatisk venteliste.

Prisinformasjon og innhenting av fakturaadresse

Tre felter i Etterutdanningskurs samlebilde styrer funksjonalitet for fremvisning av prisinformasjon og innhenting av fakturaadresse:

Etterutdanningskurs samlebilde, markering på feltene Deltakerpris, Innhent fakturaadr. og Frist fakturaadr.

Feltnavn Beskrivelse
Deltakerpris

Pris i kroner for kurset. Denne vises fram på kurssiden og i påmeldingssekvensen i forbindelse med innhenting av fakturainformasjon.

Merk at det ikke her er støtte for differensierte priser for forskjellige grupper, rabatter o.l. Dersom slik variasjon skal forekomme, bør du la dette feltet stå tomt og bruke kursbeskrivelsen på kurssiden til å formidle denne informasjonen, se Registrere informasjon om kurset til kurssiden, mine kurs og e-postkvittering.

Innhent fakturainfo Hvorvidt betalingsinformasjon skal innhentes i forbindelse med påmelding. Hvis dette feltet settes til J, vil søkere som ikke har oppgitt betalingsinformasjon, få et varsel om dette på Min side.
Frist fakturainfo Dersom Innhent fakturainfo er satt til J, er det mulig for brukeren å oppgi betalingsinformasjon fram til søknadsfristen. Det er mulig for institusjonen å sette en egen frist for innhenting av betalingsinformasjon. Denne fristen kan settes både tidligere og senere enn søknadsfristen etter eget ønske.

Felter som styrer logikk rundt vurdering/eksamen

 • Automatisk meld.vurdering: Dette feltet styrer hvorvidt alle deltakere skal få J i feltet Meldes til vurdering i bildet Kursdeltakelse.

EVUweb bruker i tillegg det som er registrert i underbildet Emne til å avgjøre om kurset faktisk har eksamen:

FS-klienten: Kursdeltakelse - Emne

Det må være knyttet minst ett emne til kurset for at EVUweb skal behandle det som et kurs med eksamen. Gå til dokumentasjon for etterutdanningsmodulen for mer informasjon om hvordan du registrerer emner for et kurs.

Automatisk meld vurdering Emne er knyttet til kurset Logikk i EVUweb
Ja Ja Kurset har obligatorisk eksamen
Ja Nei Kurset har ikke eksamen
Nei Ja Kurset har frivillig eksamen. Søkere blir bedt om å ta stilling til om de skal ta eksamen eller ikke.
Nei Nei Kurset har ikke eksamen

 

Emner som registreres på kurset, vises også på kurssiden hvis institusjonen har aktivert den (se brukerdokumentasjon for kurssiden)..

Opptakskrav

Opptakskrav angis i underbildet Krav i Etterutdanningskurs samlebilde. Underbildet har J/N-felter for følgende opptakskrav:

 • krav om generell studiekompetanse,
 • krav om høyere utdanning
 • krav om praksis
 • andre krav

I tillegg har underbilde url-felter hvor institusjonen kan legge inn lenke til informasjonssider om opptakskrav, samt felter for å beskrive opptakskravene i tekst. Disse vises i kurskatalogen og i dokumentasjonssteget i påmeldingssekvensen i EVUweb.

J/N-feltene styrer hvilke deler av dokumentasjonssteget som er tilgjengelig i EVUweb 3. For eksempel vil funksjonaliteten for å registrere relevant arbeidserfaring kun være tilgjengelig dersom Krav om praksis er satt til J.

Bilde Etterutdanningskurs, underfane for å registrere opptakskrav

  Kurskategorier

  For hvert kurs kan du registrere én eller flere kategorier. Kurskategoriene vises som filtre i kurskatalogen for institusjoner som har aktivert disse.

  For mer informasjon om kurskategorier, se brukerdokumentasjonen for etterutdanningsmodulen i FS-klienten: Kurskategori.

  Publisert 9. nov. 2018 15:12 - Sist endret 1. apr. 2020 15:42