05 Se liste over søknader, godkjenne søknader

Bedriftsbrukeren har en egen side der hun får oversikt over alle kurs som er knyttet til foretaket hennes, og alle søknader på disse kursene som er knyttet til samme foretak. Grensesnittet vil også støtte at samme person kan være registrator for flere foretak, men det er foreløpig (pr. 18.03.2020) ikke lagt til rette for dette i FS.

Her får hun se navn og e-postadresse til søkerne, og status for hver søknad. Det kan settes opp for hvert foretak om foretaksgodkjenneren bare skal ha innsyn eller om hun faktisk må godkjenne søknadene. For mer informasjon, se Registrere foretak og bedriftsbrukere for et kurs.

Uten godkjenning

Dersom foretaket er knyttet til kurset uten krav om godkjenning, får brukeren opp en liste over alle søknader knyttet til kurset. For hver søknad listes det oppnavn på søker, e-postadresse (arbeidsadresse hvis den er satt, ellers vises privat e-post), samt status for søknaden (samme status som søkeren ser):

Eksempel på grensesnittet for bedriftsinterne kurs der søknadene ikke skal godkjennes

Med godkjenning

Dersom foretaket er knyttet til kurset med krav om godkjenning, blir søknadene sendt til godkjenning i stedet for fullført når en søker registrerer seg. Søknader som er sendt til godkjenning, listes opp i grensesnittet. Bedriftsbrukeren kan godkjenne eller avvise én og én søknad, eller alle på én gang ved å bruker knappene Avvis ubesvarte og Godkjenn ubesvarte. Dersom det er oppgitt en godkjenningsfrist for dette foretaket, vises den under navnet på kurset. Knappene for godkjenning og avvisning blir utilgjengelige etter at fristen er gått ut.

Eksempel på grensesnittet for bedriftsbrukere med kurs som er satt op pmed godkjenning

Søknader som er avvist eller godkjent, skjules automatisk, men kan hentes fram ved å trykke på Vis besvarte søknader:

Eksempel på grensesnittet for bedriftsinterne søknader der besvarte søknader vises fram

Når en søknad godkjennes eller avvises, sendes det ut en kvittering til søkeren. Det er laget forskjellige tekster til disse kvitteringene, avhengig av hva som skal skje med søknaden videre. Oversikt over kvitteringstekster finner du her: Tekster til e-postkvitteringer.

 

Publisert 23. aug. 2019 12:49 - Sist endret 18. mars 2020 15:15