04 Hent lenke til påmelding

Når et kurs er koblet til en bedrift, vil alle bedriftsbrukere for denne bedriften få tilgang til å hente en lenke til påmelding som er unik for bedriften:

Skjermbilde fra EVUweb som viser knappen for å hente lenke til påmelding

Brukeren trykker på knappen Hent lenke til påmelding, og lenken blir automatisk kopiert til utklippstavlen:

Skjermbilde fra EVUweb som viser beskjeden brukeren får om at lenken er kopiert til utklippstalven

Lenken kan distribueres til alle i bedriften som skal kunne melde seg på kurset. Alle påmeldinger som kommer inn via lenken blir automatisk koblet til foretaket i kursdeltakelsesbildet i FS-klienten. Merk at hele lenken må med for at den skal fungere.

Publisert 6. nov. 2019 13:43 - Sist endret 16. mars 2020 13:14