EVUweb 3

Denne siden inneholder brukerdokumentasjon for EVUweb 3. Dokumentasjonen vil bli oppdatert fortløpende underveis i prosjektet, og vil kunne brukes som støtte etterhvert som ny funksjonalitet skal testes ut. Målgruppa er i førsteomgang ekspertgruppa for etterutdanning, og etterhvert også institusjoner som skal delta i pilotprosjektet.

Alle skjermbilder er hentet fra selve applikasjonen dersom ikke annet er angitt. Vi jobber imidlertid fortløpende med mindre designendringer, så selve applikasjonen kan i noen tilfeller fremstå annerledes enn på eksemplene som vises i dokumentasjonen. I noen tilfeller legger vi også ut skisser som viser hvordan vi ser for oss implementasjonen videre.

Vi lenker til saksdokumenter fra ekspertgruppa der det er relevant. Ellers henvises det til siste utgave av kravspesifikasjonen.

1. Sette opp EVUweb

 1. Bestill oppsett fra FS-support
 2. Sette opp Feide/Dataporten
 3. Legge til instiusjonens logo
 4. Legge til kontaktinformasjon i applikasjonens bunntekst
 5. Registrer URL til personvernerklæring
 6. Registrere tekster til e-postkvitteringer
 7. Registrer avsenderadresse for e-postkvitteringer
 8. Ta stilling til om kurskatalogen skal vises

2. Forberedelser til opptak

 1. Publisere et kurs på EVUweb
 2. Registrere eksamensemner
 3. Registrere kursspørsmål
 4. Legge til planinfotekster
 5. Registrere kursinfo

  3. Logge inn i applikasjonen

  1. Lenke direkte til påmelding for et kurs
  2. Innlogging
  3. Opprette bruker

  4. Navigere i applikasjonen

  1. Velg institusjon
  2. Menylinje
  3. Bunntekst
  4. Min side

  5. Kurskatalogen

  1. Kurskatalog
  2. Kurssiden

  6. Registrere søknad eller kurspåmelding

  1. Påmeldingssekvensen
  2. Meld til vurdering
  3. Oppgi kontaktinformasjon
  4. Kontroller og last opp dokumentasjon
  5. Svar på spørsmål
  6. Viktig informasjon (planinfo)
  7. Samtykker
  8. Se gjennom
  9. E-postkvittering
  10. Automatisk stenging og automatisk venteliste
  11. Varsel om søknad på overlappende kurs

  7. Mine søknader

  1. Oversikt over søknader

  8. Mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)

  1. Se på mine fakturaer (fra ca. versjon 3.2)
  2. Innhenting av fakturainformasjon (fra ca. versjon 3.1)
  3. Generere faktura (fra ca. versjon 3.3?)

  9. Mine kurs

  1. Aktive kurs
  2. Tidligere kurs

  10. Tilgang til personopplysninger

  1. Min profil
  2. Mine dokumenter
  3. Mottatte dokumenter
  4. Samtykker

  11. Funksjonalitet for oppdragskurs (fra ca. versjon 3.1)

  1. Registrere foretak og bedriftsbrukere
  2. Knytte kurs til foretak
  3. Innlogging for bedriftsbrukere
  4. Hente lenke til påmelding
  5. Se liste over søkere, godkjenne søknader
  6. Min side for bedriftsbrukere

  12. Funksjonalitet for saksbehandlere

  1. Saksbehandler kan logge på som en bruker
  Publisert 11. mai 2018 15:27 - Sist endret 6. nov. 2019 13:44