Overføring fra kursdeltagelse til kursprotokoll

Før en deltager kan få utstedt et kursbevis, må du overføre kursdeltagelsen til vedkommende til kursprotokollen. Dette gjøres for å bedre bevare informasjonen om kursene deltagere har gjennomført. 

Gi kursdeltagelsen status for godkjenning og behandlingstatus

For at en deltagers kursdeltagelse skal kunne overføres til kursprotokoll, må du oppdatere feltene om "Fullføring". Her må du indikere om  kursdeltagelsen er godkjent eller ikke, med J/N i feltet for Godkjent gjennomføring. Deretter må du sette verdi i feltet Beh.status. Feltet Beh.status kan ha tre verdier; SR (sensur registrert), KO (korrektur lest) og SPERRET (sperret for overføring til protokoll). For at kursdeltagelsen skal kunne overføres til kursprotokoll, må feltet ha verdi KO. 

Kursdeltagelse - fullføring

 

Overføre kursdeltagelse til kursprotokoll

Overføringen av kursdeltagelse til kursprotokoll gjøres gjennom rutinen FS439.002 Overføring fra kursdeltakelse til kursprotokoll. Merk at det gjøres ingen sletting fra kursdeltakelse etter overføringen.

FS439.002 Overføring fra kursdeltagelse til kursprotokoll

Kursprotokoll

I bildet Kursprotokoll kan du søke opp kursprotokoll for deltakere. Du kan søke frem protokoll på alle felter, og gjøre oppdatering. I dette feltet setter du også dato for når kursbeviset ble laget. 

Kursprotokoll

 

Publisert 23. nov. 2018 13:37 - Sist endret 23. nov. 2018 14:04