Etter- og videreutdanning

1. Bilder i modulen

 1. Etterutdanningskurs samlebilde - Hele
 2. Kursdeltakelse - hele
 3. Deltaker
 4. Kursaktivitet samlebilde
 5. Kursprotokoll (nederst i denne artikkelen)
 6. Akseptanse for deltager

2. Administrere grunnlagsdata for et kurs

 1. Etterutdanningskurs samlebilde - Hele
 2. Etterutdanningskurs samlebilde - Målgruppe
 3. Etterutdanningskurs samlebilde - Finansiering
 4. Etterutdanningskurs samlebilde - Emne

3. Forberedelser til opptak

 1. Etterutdanningskurs samlebilde - Hele
 2. Etterutdanningskurs samlebilde - Spørsmål
 3. Etterutdanningskurs samlebilde - Foretak
 4. Etterutdanningskurs samlebilde - PlanInfo
 5. Etterutdanningskurs samlebilde - Info
 6. Akseptanse for deltager

4. Opptak og påmelding

 1. Legge til en ny søker eller kursdeltaker
 2. Behandle person- og kontaktinformasjon om en søker eller kursdeltaker
 3. Behandle opplysninger knyttet til søknad og påmelding
 4. Behandle en søknad om opptak til et kurs
 5. Visning av meldinger og sanksjoner for kurssøkere
 6. Gjennomføre opptak til et kurs og håndtere venteliste
 7. Informere kurssøkere om resultatet av opptaket
 8. Etterutdanningskurs samlebilde - Deltakere
 9. Bildet Deltaker
 10. Kursdeltakelse - hele
 11. Kursdeltakelse - Brevlogg

5. Fakturering

 1. Registrere grunnlagsdata for fakturering for et kurs
 2. Registrere og endre fakturaopplysninger for en kursdeltaker
 3. Fakturere kursdeltakere
 4. Kursdeltakelse - Avgift

6. Praktiske forhold rundt kursavvikling

 1. Behandle informasjon om praktiske forhold rundt kursavvikling
 2. Etterutdanningskurs samlebilde - Opphold
 3. Kursdeltakelse - Opphold
 4. Kursdeltakelse - Kurssvar
 5. Kursdeltakelse - Spørreundersøkelse
 6. Kursdeltakelse - InfoBekreft

7. Administrere undervisning

 1. Aktiviteter innen et kurs
 2. Kursaktivitet samlebilde - Undervisningsaktivitet
 3. Kursaktivitet samlebilde - Deltaker
 4. Kursaktivitet samlebilde - Timeplan
 5. Etterutdanningskurs samlebilde - Personrolle
 6. Kursaktivitet samlebilde - Personrolle

8. Vurdering og studierett 

 1. Kursdeltakelse - vurdering
 2. FS439.001 Oppretting av kursdeltager som student

9. Kursbevis

 1. Overføring fra kursdeltagelse til kursprotokoll
 2. Generere kursbevis

10. Rapporter, brev og rutiner i modulen

Rapporter og brev

 1. Kurskode som parameter
 2. FS350.004 Personakseptanse
 3. FS431.001 Kursdeltakere
 4. FS431.002 Kursdeltakere - Kurs-spørsmål og svar
 5. FS431.010 Kurstall
 6. FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding
 7. FS433.003 Hotellreservasjon
 8. FS434.001 Deltakerliste for kursaktivitet
 9. FS435.001 Kursbevis
 10. FS436.001 Kurs - romdisponering.
 11. FS437.001 Kursaktivitet - kataloginfo

Rutiner

 1. FS200.007 Endring av deltakernummer
 2. FS439.001 Oppretting av kursdeltaker som student.

11. Koder og definisjoner

 1. Definisjon av Etter- og videreutdanning.
 2. Kurstype
 3. Målgruppe
 4. Foretak
 5. Registreringsform
 6. Kurskategori
 7. Informasjonskilde
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 26. nov. 2018 14:27