08 Vurdering

Med EpN versjon 2.4 (kun tilgjengelig i testmiljøet) er det mulighet for institusjonen å opprette og redigere vurderingskombinasjoner i EpN. Funksjonaliteten knyttet til vurdering er fortsatt under utvikling, og endringer og forbedringer vil komme etterhvert.

Innhold:

 1. Hovedinnstillinger, verdilister og feltinnstillinger
 2. Opprette vurderingskombinasjoner på nye emner
 3. Redigere vurderingskombinasjon på importerte emner
 4. Ting som kommer:
  1. Hjelpemiddel (under utvikling)
  2. Sammenligning (under utvikling)
  3. Rapporter (ikke påbegynt)

1. Hovedinnstillinger, verdilister og feltinnstillinger

Hovedinnstillinger

Under hovedinnstillinger, under overskriften Institusjonsverdier, må du sette en verdi i et eget felt for å bestemme om vurdering skal vises som en del av emneredigeringen i EpN. Verdien "true" indikerer at vurdering skal vises, og verdien "false" indikerer at vurdering ikke skal vises.

Verdiliste

I verdilisten velger du hvilke verdier som skal være tilgjengelige i EpN i forbindelse med redigeringen av felter som er relevant for vurderingskombinasjoner. Utvalget av verdier gjøres på samme måte som for andre verdilister. De forskjellige malenes innhold starter med "Mal xx" nederst i Verdilisten.

OBS! det må gjøres valg på alle malene i Verdilisten ellers kan valg av vurderingsmal underveis i redigeringsprosessen feile.

Feltinnstillinger

På samme måte som for andre felter i EpN kan du angi hvilke felter knyttet til vurderingskombinasjoner som skal ha forhåndsutfylte verdier, og hvilke brukerroller som kan se, endre og måtte fylle ut feltverdiene. Disse innstillingene settes opp under en egen lamell for Vurderingskombinasjon. 

2. Opprette vurderingskombinasjon på nye emner

Nye vurderingskombinasjoner opprettes basert på maler.

Du kan velge mellom fire maler: 

 • Muntlig vurdering med eventuelle obliger
 • Skriftlig vurdering med eventuelle obliger
 • Hjemmeeksamen med eventuelle obliger
 • Samlet vurdering (oblig, hjemmeeksamen, skriftlig eksamen og/eller muntlig eksamen)

Når du har valgt en mal og fylt inn antall av de ulike vurderingstypene klikker du på "Opprett vurdering". Vurderingskombinasjonen opprettes da på emnet, og du kan åpne lamellene for å fylle inn informasjon om vurderingskombinasjonen. 

Hvis malene ikke dekker behovet, kan du bruke erstatningsfeltet for vurderingskombinasjon for å gi en tekstlig framstilling av ønskede endringer som skal gjøres på vurderingskombinasjonen i FS.

3. Redigere vurderingskombinasjon på importerte emner

Når du importerer et emne vil den eksisterende vurderingskombinasjonen vises fram. I tillegg vil du få en skriftlig framstilling av strukturen på den eksisterende vurderingskombinasjonen i erstatningsfeltet Vurderingskombinasjon.

Dette kan du endre på en eksisterende vurderingskombinasjon:

Dersom du kun skal gjøre små endringer? Du kan redigere verdiene på den importerte vurderingskombinasjonen.

Dette kan du ikke endre på en eksisterende vurderingskombinasjon:

Legge til nye vurderingsaktiviteter til en vurderingskombinasjon: Du kan ikke legge til nye vurderingsaktiviteter til en allerede opprettet vurderingskombinasjon. Eks. legge til en oblig eller noe slikt. Dette må du gjøre ved å opprette en helt ny vurderingskombinasjon.

Opprette ny vurderingskombinasjon på det importerte emnet:

Dersom du skal gjøre større endringer til vurderingskombinasjonen gjøres dette ved å opprette en helt ny vurderingskombinasjon. Dette gjør du på samme måte som når du oppretter en vurderingskombinasjon for et nytt emne. Du velger en mal, og fyller inn relevante verdier i feltene. 

Når du oppretter en ny vurderingskombinasjon på et eksisterende emne, så settes automatisk perioden for den eksisterende vurderingskombinasjonen til å gjelde til forrige termin. I tillegg får vurderingskombinasjonen status N for Aktiv. Dette gjør at den eksisterende vurderingskombinasjonen avsluttes.

EpN støtter bare én vurderingskombinasjon per emne. Dersom et emne skal ha flere aktive vurderingskombinasjoner, må dette følges opp i FS.

Publisert 14. mai 2019 13:32 - Sist endret 27. aug. 2019 15:17