01 Hovedinnstillinger og Verdilister

Hovedinnstillinger

EpN henter studieprogrammets eksisterende infotyper i motsetning til emner hvor infotypene hentes fra terminen som er oppgitt under Hovedinnstillinger-Planleggingsperiode-"Emneinfo fra".

 

Verdilister

I Verdilister er følgende verdi aktuell for revidering av studieprogram:

  • Språk for emneinfo - benyttes for å styre tilgjengelige språk både for emner OG studieprogram.
  • Infotyper for studieprogram. Husk at det må stå J for Webapp i FS, bilde Infotype, for å kunne få opp tilgjengelige infotyper frem i denne verdilisten.


 

Publisert 27. sep. 2018 13:19 - Sist endret 24. jan. 2019 13:15