02 Synkronisering FS - EpN

For å få hentet over de studieprogram som skal redigeres i EpN, må Administrator synkronisere de aktuelle studieprogrammene fra FS.

Velg fane Studieprogram under Synkronisering.
For henting av et enkelt studieprogram: fyll inn ønsket studieprogramkode
For henting av flere studieprogram; velg ønsket stedkode og angi om underenheter skal inkluderes.
 

Prøvekjøring og angring

Det er mulighet for å prøvekjøre henting (ingenting oppdateres), angre prøvekjøring, samt angre henting ved oppdatering.
Etter at jobben er startet (også ved prøvekjøring), må man oppfriske oversikten ved hjelp av det grønne ”hjulet” for å se status.

Ulike statussymbol

En grønn "i" indikerer at synkroniseringen var vellykket. En gul trekant angir at det finnes varsler. En rød trekant betyr at det finnes feil.
Ved å trykke på de ulike symbolene får man detaljert informasjon om synkroniseringen.

Publisert 25. sep. 2018 11:17 - Sist endret 11. mars 2019 13:36