03 Søk

Brukeren søker etter studieprogram på en egen side i EpN

For å søke etter studieprogram, velg "Studieprogram" i toppmenyen. søkesiden for studieprogram vil fremkomme.

Skriv inn ønsket søketekst i søketekstfeltet og trykk på den grønne knappen Søk. Søkeresultatene vil fremkomme i tabellen under, med følgende innhold: Studieprogramkode, Studieprogramnavn og Status i EpN. 

 

Personen som skal redigere studieprogrammets infotekster må trykke på den grønne blyanten til høyre for å kunne komme til en egen side for å kunne redigere aktuelt studieprogram.

Publisert 25. sep. 2018 11:17 - Sist endret 11. mars 2019 13:36