04 Redigering

Etter å ha trykket på de grønne blyanten på søkesiden, kommer brukeren frem til redigeringssiden til studieprogram. Der fremkommer følgende informasjon om selve studieprogrammet øverst på siden:

  • Studieprogramkode - hentet fra FS.
  • Stadium - i EpN. Ved henting fra FS vil studieprogrammet få stadium S0. Etter redigering vil studieprogrammet får stadium S1. 
  • Nivå - hentet fra FS, angir studieprogrammets studienivå.
  • Sted - hentet fra FS, angir stednavnet tilknyttet studieprogrammets stedkode.

Redigering av infotekster og lagring

Brukeren vil på denne redigeringssiden se de aktuelle infotekster i en oversikt. Ved å trykke på pilen til venstre, vil de forskjellige språkene tilknyttet den aktuelle infoteksten fremkomme, og mulighet for å redigere tekst fremkomme med blant annet fet skrift, kulepunkter osv.

Den grønne Lagre-knappen er satt over infotekstene til venstre, brukeren må trykke lagre her for å lagre teksten som blir skrevet inn. Etter å ha trykket på lagreknappen vil infotypen lukke seg.

Hvis studieprogrammet ikke har innhold i FS på de forskjellige infotekstene vil det fremkomme i en parentes bak infotekst-kodens navn: (Ingen utfylt). 
Hvis det finnes innhold, vil det stå i parentesen (Utfylt), samt hvilket språk som er utfylt blir oppgitt.

Godkjenning av infotekster

Den grå Godkjenn-knappen er kun synlig for personer som innehar rollen FS-klarerer og Administrator. Når Godkjenn-knappen er benyttet, vil det ikke lenger være mulig for å en bruker å redigere studieprogrammets infotekster.
Hvis det allikevel er ønskelig å fortsette å redigere etter at studieprogrammets infotekster er sendt til Godkjenning, må i såfall FS-klarerer/Adminisirator trekke godkjenningen før videre redigering er mulig. Etter at Godkjenn-knappen er benyttet vil studieprogrammet få stadium S4. 

 

 

 

Publisert 25. sep. 2018 11:17 - Sist endret 11. mars 2019 13:36