Oppsummering

Kort oppsummering av hvordan løsningen for registrering av infotekster til Studieprogram fungerer

Følgende tillates ved redigering av infotekster til studieprogram:

  • Administrator henter over de studieprogram som det er ønsket skal være mulig å redigere infotekster til via Synkronisering.
  • Personen som skal redigere infotekstene søker opp studieprogrammet på egen søkeside i EpN, redigerer infotekstene til studieprogrammet og lagrer.
  • Rollen FS-klarerer har mulighet til å trykke på Godkjenn-knappen når personene som har redigert tekstene sier seg ferdige. De har også tilgang til å trekke godkjenningen hvis ønskelig.
  • Når studieprogrammet er sendt til Godkjenning, kan Administrator synkronisere studieprogrammet med oppdaterte infotekster til FS.

Alle som har tilgang til EpN kan i utgangspunktet redigere en infotekst for studieprogram slik løsningen er per dags dato. Institusjonen må håndtere selv hvordan arbeidet skal fordeles internt.

Denne minimumsløsningen for å kunne redigere infotekster til studieprogram inneholder ikke oversikt eller mulighet for å kommentere.. 

Sammenligningsmodus av infotekster og mulighet for å ta ut enkeltvis pdf-rapport/endringsrapport er mulig.

Publisert 25. sep. 2018 11:17 - Sist endret 4. juni 2019 16:51