01 Søk og rapport

Man kan gjøre to typer søk

  1. hurtigsøk (øverst til høyre i alle bilder)
  2. avansert søk (sett markøren i søkefeltet og trykk enter)

Avansert søk

Felt: her kan du velge mellom alle (data-)felt i EpN (også innhold i tekstlige beskrivelser), samt EpN-relaterte verdier (f eks Stadium eller etter emner som er nyopprettet i EpN).

Operasjon: velg parameter (er lik, ikke lik, inneholder, begynenr med, slutter med, er større enn, er mindre enn).

Verdi: I feltet verdi skriver du det du ønsker å søke etter.

Du kan i tillegg angi om søket skal utføres i alle steder, eller kun dine steder.

For å søke i flere kriterier samtidig, velges ’Legg til kriterium’. Du kan da velge om alle eller kun ett av kriteriene må oppfylles.

Legge til arbeidslista og/eller lage rapport

Du kan kan du velge å legge ett eller flere emner til i arbeidslista di. Dette styres med sjekkbokser til høyre for hvert emne, og knappen "Legg til arbeidslista"

Du kan også velge å lage en rapport. Ved å trykke på knappen "Lag rapport" kan du velge hvilken informasjon som skal listes ut for de valgte emnene.

Publisert 30. aug. 2017 13:43 - Sist endret 1. sep. 2017 10:11