03 Sende et emne til et annet nivå

Sende et emne videre til neste nivå

Framdriftsviseren angir hvilket stadium emnet er i. Der pilen stopper midt mellom to stadier, viser dette at en bruker har sendt emnet fra seg (oppover eller nedover), at det er ”Klar for” neste stadium, men at ingen ennå har ”plukket det opp” (foretatt noen ny lagring). Så lenge emnet er i denne tilstand, kan vedkommende som sendte det fra seg fortsatt ta emnet tilbake.
 
Så snart noen på påfølgende stadium lagrer noe på emnet, vil det flyttes helt fram til nyt stadium, og ”avsenderen” kan ikke lenger redigere det. Alle endringer av stadium vil man kunne se i historikken som følger emnet i hele syklusen.
 
Man sender emnet videre ved å trykke på Knappen under ”Endre stadium”. Knappen angir hvilket stadium man kan sende emnet til. Når knappen er grønn er alle regler (som er satt i feltinnstillingene og i verdilistene) oppfylt, og emnet kan sendes videre:
 

Kontinuerlig diagnose

EpN viser brukeren om alle krav til redigering er møtt, og gir detaljer om hva evt. mangler består i. Når knappen for å sende til neste stadium er grå med varseltrekant betyr det at det er en eller flere mangler i henhold til feltinnstillingene eller verdilistene. Emnet kan da ikke sendes videre. Ved å trykke på knappen får man markering på alle de feltene det er mangler ved. De arkfaner der det er felter som inneholder feil er markert med varseltrekant. Hold musen over trekanten for å lese detaljer.
 

Sende et emne nedover for forbedring

Med knapper som er røde kan emnet sendes tilbake ned til angitt nivå.Når emnet sendes nedover, vil man få opp en dialogboks der man kan skrive inn kommentar, og det (kan) sendes e-post til den person som satte emnet opp til det stadium det nå returneres fra:
 

Sammenlikningse hva som er endret

I boksen for handlinger kan man velge mellom to ulike visningsmodus. Emnet åpnes default i vanlig redigeringsmodus, men ved å klikke ikonet for sammenlikningsmodus får man mulighet til å spore nøyaktig verdier og tekst som er lagt til eller trukket fra.
 
 
Man sammenlikner det stadiet emnet nå er i med et hvilket som helst annet stadium. Velg først hvilket stadium du ønsker å sammenlikne med, trykk deretter knappen ’Sammenlikn’
 
 
EpN vil da søke og markere med grønn trekant alle steder det er gjort en endring.
 
Ved å bla opp de arkfanene som er markert, vil man se til høyre for feltet hva som var verdien i stadiet man sammenlikner med.
 
For endringer i tekst: trykk på sammenlikningsmerket i det feltet man skal undersøke, da vil endringene vises fram til høyre i bildet, med rød gjennomstreket markering for fratrukket, og grønn understreket for lagt til.
 
 
Når sammenlikning er gjort ferdig, trykker man visningsmodus for vanlig visning/redigering (ett grønt ark).
 
Merk at alle tekstbokser i EpN har en liten trekant man kan trekke i for å gjøre tekstboksen større.
Publisert 30. aug. 2017 13:45 - Sist endret 4. sep. 2017 15:37