04 Flytte flere emner til nytt nivå samtidig

Det er mulig for brukere med rollen FS-klarerer å flytte flere emner opp til et nytt nivå i én operasjon. Kan tenkes er det ett av stadiene man ikke ønsker å benytte. F. eks S2-kvalitetssikring. Da kan man samlet flytte alle, eller et utvalg emner, direkte til S3-Godkjenning. For å flytte emner slik i ”bulk” utfører man et søk. F. eks søker man opp alle emner med Stadiumkode=S2:

Man markerer alle eller ønskede emner og trykker ”Oppgrader stadium” (kun synlig for FS-klarerer og administrator). Fra nedtrekksmenyen som da vises, velger man hvilket stadium de skal flyttes til. De emner som evt. ikke oppfyller krav som er satt for det nye stadiet (krav om at verdi i felt er angitt) vil ikke bli flyttet. Disse vil vises fram i et automatisk utført søkeresultat rett etter at jobben er kjørt. Disse emnene hindret ikke at de emnene som er ok ble flyttet.

Publisert 30. aug. 2017 13:44 - Sist endret 15. jan. 2018 16:01