06 Erstatningsfelt - vurderingskombinasjoner, undervisningsaktiviteter m.fl.

Det er ikke alle felter det er støtte for å redigere i EpN på en måte som øverføres til FS. Isteden er det i denne versjonen lagt til rette for å legge inn tekstlig informasjon i EpN- i såkalte erstatningsfelt. Den tekst som blir lagt inn danner da grunnlag for å redigere manuelt i FS. Man legger inn tekst der emnet er nytt eller der det er endringer på emnet. Der det finnes data for disse feltene i FS, kan eksisterende verdier vises fram i EPN ved å trykke på grønt ark ved siden av feltet (symbolet vises kun dersom det er innhold her i FS).
 

Rapport over slike endringer eller ny-registreringer

For etterarbeid i FS kan det være nyttig med en utskrift over kun de emner som trenger slikt etterarbeid. Det er ferdiglaget et eget erstatningsfelt-søk som lister alle emner som har tekst i erstatningsfeltene. Gå til avansert søk (søk på noe i fritekstfeltet) og trykk på knappen Erstatningsfeltssøk.
 
 
Du kan endre operasjon og ta bort felter etter behov. Trykk til slutt på Søk-knappen.
 
Resultatet av søket kan skrives ut i en rapport. Du kan velge hva som skal med i utskriften (knappen ’Lag rapport’): velg ’Spesialrapport’ og huk av for hvilke erstatningsfelt man ønsker tatt med.
 
Det finnes slike erstatningsfelt for vurderingskombinasjoner*, undervisningsaktiviteter*, vektingsreduksjonsregler, formelle forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper.
 
*) Det er til planlagt støtte for å kunne redigere disse og skrive data til FS ved eksport ved en senere anledning.
Publisert 30. aug. 2017 13:45 - Sist endret 2. okt. 2019 15:27