01 Brukerinnstillinger

Det er mulig å gjøre enkelte personlige tilpasninger i EpN

Brukerinnstillinger

Ved å trykke på sitt eget navn øverst i menylinjen får man mulighet til å velge Innstillinger.
 
Navnet som vises hentes fra Feide innloggingen. E-postadressen også, men denne kan endres dersom den ikke stemmer overens med den e-post man benytter i sitt arbeid.
 
Mine steder: På forsiden av EpN (trykk på EpN-ikonet) er det en oversikt over ”Emner knyttet til mine steder og min rolle”. Denne listen er dynamisk og viser hele tiden oversikt over de emner som ligger til en brukers rolle og de steder hun selv velger å angi i innstillingen for Mine steder. Dette kan være flere og på de nivå man selv ønsker. Her vises ikke under-nivåer, så man må gjøre presise utplukk. Klikk i feltet for å legge til nye, kryss ut for å fjerne. Man kan endre underveis i prosessen om det er ønskelig.
 
Her kan man altså merke seg at emner aldri følger eller hører til en enkeltpersonde er knyttet kun til roller og steder.
 
Foretrukket rolle: dersom man har en rolle, f. eks godkjenner, vil man implisitt også inneha de lavere rollene. Foretrukket rolle vil være den man får når man logger inn, og trenger ikke å være den høyeste man er validert for. Rollen kan endres enkelt ved å trykke på hatten på øvre menylinje.
Publisert 30. aug. 2017 13:27 - Sist endret 31. aug. 2017 17:08