02 Undervisningsterminer for nye emner

For emner som opprettes nye i EpN er det mulig å angi undervisningsterminer slik at disse blir generert automatisk på emnet i FS når det overføres dit. Man kan angi de vanligste/enkleste variantene: Startsemester(e) og varighet i ett eller to semestre:
 
felt Undervisningstermin
felt Undervisningstermin

 

Der hvor terminangivelsen er mer komplisert, må det angis tekst i erstatningsfeltet for senere manuell registrering i FS. Det samme gjelder ved endringer i emner som er importert fra FS.
felt Undervisningstermin beskrivelse

 

Publisert 30. aug. 2017 13:46 - Sist endret 13. aug. 2019 15:20