01 Ulike måter å opprette et emne på

Alle roller (med unntak av EpN-administrator) kan opprette et nytt emne i EpN. Dette gjøres ved å velge ’Nytt Emne’ fra toppmenyen. Default-verdiene som er angitt i Feltinnstillingene vil da bli lagt inn. For Emneinfo legges de defaulttekster som er registrert på infotypene i FS. Hvis du skal endre emneinfo som allerede er lagt inn i FS, må dette endres i FS (og ev. synkronisere grunnlagsdata på nytt).

Kopiere/klone et eksisterende emne

Et nytt emne kan også opprettes som en kloning av et eksisterende. Søk frem emnet du ønkser å klone og velg ”Kopier emne” til høyre i bildet. Du blir bedt om å gi forslag til Emnekode. Denne kan endres senere for å passe til navnekonvensjon eller for å hindre konflikt med gamle emner i FS som EpN ikke kan ”se”.

Forkaste et emne som er opprettet i EpN

Hvis man har startet prosessen med å opprette et emne i EpN, men senere finner ut at dette ikke skal overføres til FS, og man ønsker å ta det ut av EpN prosessen, kan det forkastes. Knappen for forkasting av emner er kun synlig for emner som er opprettet i EpN (til høyre i bildet). Emner blir ikke slettet, men får en status som gjør at det holdes utenfor prosessen.

Gjenopprette et forkastet emne

I søkebildet kan man søke fram emner som har forkastet status.

Ved å åpne et emne fra søkeresultatet (trykke på blyanten), gis man mulighet til å gjenopprette det (hvis man har rettighet til det stadiet emnet var på da det ble forkastet). Klikk søppelbøtta/angre forkast.

Publisert 30. aug. 2017 13:46 - Sist endret 4. sep. 2019 15:21