01 Innledning

Kort om EpN

EpN er webapplikasjon som gjør det mulig for personer, som ikke er FS-brukere, å opprette og å redigere emner i FS. Emner med tilhørende informasjon kan hentes fra FS til EpN, og informasjon kan sendes fra EpN til FS. Emner kan overføres fra og til FS enkeltvis, basert på stedkode, eller for hele institusjonen. Fra og med 2018 er det også mulig å redigere infotekster tilknyttet studieprogram.

Den lineære prosessen i EpN

EpN er bygd opp rundt en lineær prosess hvor ulike personer (styrt av roller) er inne i prosessen til ulike tidspunkt/i de ulike trinnene. Brukerne tildeles roller som sier noe om hvilke deler av et emne de skal kunne se eller redigere, og som sier noe om hva som er påkrevet at personer med denne rollen foretar seg. Den enkelte institusjon velger selv hva som inngår i de ulike rollene. Når en person med en gitt rolle er ferdig med sin del av arbeidsflyten, sender vedkommende selv emnet videre neste stadium (eller tilbake til forrige for forbedring).

Pålogging og tilgang

Brukerne logger seg på via Feide. Alle ansatte ved en institusjon regnes i EpN som fagperson, og får de egenskaper og rettigheter man i EpN bestemmer en fagperson skal ha. De øvrige rollene må en EpN-administrator tildele via Brukerroller.

Hva er det mulig å redigere i EpN?

Den enkelte institusjon velger også hvilke verdier det skal være mulig å tilordne et emne. I FS kan det være svært mange tilgjengelige verdier, og kanskje ønsker institusjonen å rydde opp eller begrense bruken. Dette kan gjøres ved å angi hva som skal være tilgjengelig for bruk i EpN, eller også ved å sette default-verdier. Verdier som skal være tilgjengelig for tilknytning til emnet (f. eks fagperson eller infotype) kan oppfriskes fortløpende underveis, for eksempel hvis en ny fagperson ansettes etter at prosessen med EpN er igangsatt.

Publisert 30. aug. 2017 09:37 - Sist endret 12. okt. 2018 13:31