07 Verdiliste - bestemme hvilke verdier som skal være tilgjengelig for bruk

De aller fleste verdier som det er mulig å tilordne et emne, hentes fra FS. For eksempel hentes alle stedkodene under en institusjon inn. Men det er ikke sikkert man ønsker at alle disse verdiene skal være tilgjengelig for EpN-brukerne. Derfor kan en EpN-administrator plukke ut de verdiene som skal være tilgjengelig: dette gjøres ved å velge dem i en verdiliste.
 
Verdiene i hver av dem velges ved å flytte fra venstre (alt som er hentet fra FS) til høyre (det som blir tilgjengelig i EpN).

Spesielt for infotyper

For å være tilgjengelig i EpN må infotyper ha J i feltet WebApp i bildet Infotype.
 
Ved endring av navn/rekkefølge på infotype må følgende fremgangsmåte benyttes for at navn/rekkefølge på infotypen skal oppdateres under Feltinnstillinger/redigering: 
 
NB! Merk at hjelpetekstens innhold vil forsvinne når man gjør dette, så kopier
hjelpeteksten(e) før du utfører dette, så du ikke mister innholdet
!
  1. Oppdater navn/sorteringsrekkefølge på infotype i FS
  2. Synkroniser Grunndata (Verdilister)
  3. Fjern aktuelle infotyper fra Valgte verdier i Verdilisten og Lagre
  4. Før aktuelle infotyper tilbake til Valgte verdier og Lagre
  5. Navnet/rekkefølge på infoteksten oppdateres i Feltinnstillinger/redigering
 
 
Publisert 30. aug. 2017 13:39 - Sist endret 28. des. 2020 13:13