07 Verdiliste - bestemme hvilke verdier som skal være tilgjengelig for bruk

De aller fleste verdier som det er mulig å tilordne et emne, hentes fra FS. For eksempel hentes alle stedkodene under en institusjon inn. Men det er ikke sikkert man ønsker at alle disse verdiene skal være tilgjengelig for EpN-brukerne. Derfor kan en EpN-administrator plukke ut de verdiene som skal være tilgjengelig: dette gjøres ved å velge dem i en verdiliste.
 
Verdiene i hver av dem velges ved å flytte fra venstre (alt som er hentet fra FS) til høyre (det som blir tilgjengelig i EpN). Det finnes ca 20 slike lister, noen er ikke i bruk i prod enda.

Spesielt for infotyper

For å være tilgjengelig i EpN må infotyper ha J i feltet WebApp.
 
Ved endring av navn/rekkefølge på infotype må følgende fremgangsmåte benyttes for at navn/rekkefølge på infotypen skal oppdateres under Feltinnstillinger/redigering: 
 
NB! Merk at hjelpetekstens innhold vil forsvinne når man gjør dette, så kopier
hjelpeteksten(e) før du utfører dette, så du ikke mister innholdet
!
  1. Oppdater navn/sorteringsrekkefølge på infotype i FS
  2. Synkroniser Grunndata (Verdilister)
  3. Ta ut aktuell infotype ut av Verdilisten til høyre (over til venstre kolonne) og Lagre
  4. Velg infotypen inn igjen til høyre kolonne og lagre 
  5. Navnet/rekkefølge på infoteksten oppdateres i Feltinnstillinger/redigering
 
 
Publisert 30. aug. 2017 13:39 - Sist endret 12. feb. 2020 14:41