06 Tildele brukerroller

Alle ansatte ved et lærested har automatisk rollen Fagperson. Høyere roller må tildeles eksplisitt i Brukerroller. Utfør et søk på de tilgjengelige kriterier og sett ønsket rolle. For at en person skal kunne tildeles høyere roller, må vedkommende ligge som aktiv fagperson (med brukernavn) i FS.
 

 
 
Publisert 30. aug. 2017 13:39 - Sist endret 19. nov. 2019 10:25