03 Synkronisering - overføre grunndata fra FS

For å hente inn data fra FS velger du Synkronisering fra hovedmenyen. Verdiene som hentes inn er verdier fra FS som kan tilknyttes et emne; fagpersoner, steder, infotyper etc. Når det legges til eller trekkes fra data i FS kan denne synkroniseringsjobben gjøres på nytt, også underveis i en planleggingsfase.

Verdilister og Fagpersoner er skilt i to ulike jobber, verdilister og fagpersoner, som begge må kjøres. Først velger man Prøvekjør for å få en status.

Etter at jobben er startet (også ved prøvekjøring), må man oppfriske oversikten ved hjelp av det grønne ”hjulet” for å se status.

Ulike statussymbol

En grønn i indikerer at synkroniseringen var vellykket. En gul trekant angir at det finnes varsler. En rød trekant betyr at det finnes feil.
 
Ved å trykke på de ulike symbolene får man detaljert informasjon om synkroniseringen.
 

 

 
 
 
Publisert 30. aug. 2017 13:39 - Sist endret 31. aug. 2017 16:55