03 Synkronisering - overføre grunndata fra FS

For å hente inn data fra FS velger du Synkronisering fra hovedmenyen. Verdiene som hentes inn er aktive verdier i FS som kan tilknyttes et emner, studieprogram og vurderingskombinasjoner; fagpersoner, steder, infotyper etc. Når det legges til eller trekkes fra aktiv grunndata i FS kan denne synkroniseringsjobben gjøres på nytt, også underveis i en planleggingsfase. Administrator anbefales å synkronisere grunndata ofte.

Verdilister og Fagpersoner er skilt i to ulike jobber, verdilister og fagpersoner, som begge må kjøres. Først velger man Prøvekjør for å få en status.

Synkronisering av grunndataEtter at jobben er startet (også ved prøvekjøring), må man oppfriske oversikten ved hjelp av det grønne ”hjulet” for å se status.

Ulike statussymbol

En grønn i indikerer at synkroniseringen var vellykket. En gul trekant angir at det finnes varsler. En rød trekant betyr at det finnes feil.
 
Ved å trykke på de ulike symbolene får man detaljert informasjon om synkroniseringen.
 

 

 
 
 
Publisert 30. aug. 2017 13:39 - Sist endret 28. des. 2020 12:02