04 Synkronisering - overføre emner fra FS

Hvis du ønsker å redigere et emne som finnes i FS, må du først importere emnet fra FS til EpN. Emner det er ønskelig å importere til EpN må i Emne samlebilde, feltet Behandles i EpN, må være merket med J (Åpne ønsket emne og trykk på "Hele" for å få frem feltet).
 
 
For å hente inn emner fra FS velger du Synkronisering fra hovedmenyen og så fanen "Emneoverføring fra FS".
 
Du kan velge emner enkeltvis eller stedvis. Det er fint mulig å hente emner i flere omganger. Prøvekjøring og diagnose for importen finner men på samme måte som for grunndata.
 

 
 
 
Etter at jobben er startet (også ved prøvekjøring), må man oppfriske oversikten ved hjelp av det grønne ”hjulet” for å se status for jobben.

Ulike statussymbol

En grønn i indikerer at synkroniseringen var vellykket. En gul trekant angir at det finnes varsler. En rød trekant betyr at det finnes feil.

Ved å trykke på de ulike symbolene får man detaljert informasjon om synkroniseringen.

 

Verdier fra FS som er ugyldige i EpN

Hvis det importeres emner fra FS der det finnes tilknytninger (f. eks stedkode) som ikke er lagt til i verdilista i EpN, vil denne i EpN markeres som ’Ugyldig’. Brukeren vil få lov til å sende et emne videre i denne tilstand, men siste instans (FS-klarerer) vil ikke få lov til å sette emnet videre til status = FS-klar. Da må man enten legge verdien til i verdilista, eller endre verdien til en som er gyldig.

Om man ønsker en oversikt over hvilke emner som er ugyldige, kan man gjøre et avansert søk med ’Emnet er gyldig’ = N. Emnets gyldighet kan endres underveis i prosessen hvis man gjør endringer i verdilista eller i feltinnstillingene. Da kan diagnose-kjøring være til hjelp. Man kan naturligvis legge til andre kriterier også. I eksempelet nedenfor søkes det etter emner som er ugyldige og i stadium’ S4 FS-Klarering’.

Det finnes verdier som er markert som ugyldige i EpN selv om de finnes i verdilisten. Dette er gjerne koder som er inaktive i FS, men som fortsatt skal være knyttet til emne på grunn av historikk. Et typisk eksempel er inaktive studieprogamkoder i 'Tilknyttede studieprogram'. I det nevnte tilfellet vil denne type ugyldighet ikke forhindre behandling i EpN.

Publisert 30. aug. 2017 13:39 - Sist endret 2. des. 2019 10:26