04 Synkronisering - overføre emner fra FS

Hvis du ønsker å redigere et emne som finnes i FS, må du først importere emnet fra FS til EpN. Emner det er ønskelig å importere til EpN må i Emne samlebilde, feltet Behandles i EpN, må være merket med J (Åpne ønsket emne og trykk på "Hele" for å få frem feltet).
 
 
For å hente inn emner fra FS velger du Synkronisering fra hovedmenyen og så fanen "Emneoverføring fra FS".
 
Du kan velge emner enkeltvis eller stedvis. Det er fint mulig å hente emner i flere omganger. Prøvekjøring og diagnose for importen finner men på samme måte som for grunndata.
 

 
Ved import til EpN dukker det opp en beskjed om at emnedata låses i FS, men dette skjer ikke i praksis.
 
Etter at jobben er startet (også ved prøvekjøring), må man oppfriske oversikten ved hjelp av det grønne ”hjulet” for å se status for jobben.

Ulike statussymbol

En grønn i indikerer at synkroniseringen var vellykket. En gul trekant angir at det finnes varsler. En rød trekant betyr at det finnes feil.

Ved å trykke på de ulike symbolene får man detaljert informasjon om synkroniseringen.

 

Verdier fra FS som er ugyldige i EpN

Hvis det importeres emner fra FS der det finnes tilknytninger (f. eks stedkode) som ikke er lagt til i verdilista i EpN, vil denne i EpN markeres som ’Ugyldig’. Brukeren vil få lov til å sende et emne videre i denne tilstand, men siste instans (FS-klarerer) vil ikke få lov til å sette emnet videre til status = FS-klar. Da må man enten legge verdien til i verdilista, eller endre verdien til en som er gyldig.

Om man ønsker en oversikt over hvilke emner som er ugyldige, kan man gjøre et avansert søk med ’Emnet er gyldig’ = N. Emnets gyldighet kan endres underveis i prosessen hvis man gjør endringer i verdilista eller i feltinnstillingene. Da kan diagnose-kjøring være til hjelp. Man kan naturligvis legge til andre kriterier også. I eksempelet nedenfor søkes det etter emner som er ugyldige og i stadium’ S4 FS-Klarering’.

Publisert 30. aug. 2017 13:39 - Sist endret 9. okt. 2017 16:37