01 Angi hovedinnstillinger

Administratoren setter noen overordnede verdier som gjelder for den kommende planleggingsperioden i bildet Hovedinnstillinger, dette må gjøres før man kan starte en redigeringsperiode.

Hovedinnstillinger EpN1. Melding til brukere ved pålogging

vises ved hver innlogging i EpN for alle brukerne. Her kan institusjonen legge inn aktuelle beskjeder til sine brukere hvis ønskelig.

2. Periode EpN er åpen for redigering (Dato fra / Dato til)

angir i hvilken datoperiode brukerne har anledning til å gjøre endringer/redigere på emnene i inneværende/kommende planleggingsperiode. Perioden kan endres fortløpende ved behov.

3. E-postinnstillinger

angir hvilken avsenderadresse som skal benyttes.

4. Kontaktinformasjon:

angir hvilken e-postadresse og telefonnummer som er synlig i footeren/bunnen på applikasjonen som brukerne ved institusjonen kan se. Innholdet fylles ut av administrator hvis ønskelig, men er ikke påkrevd.

5. Institusjonens verdier

er et innstillingsvalg for å kunne skru på og av funksjoner i EpN. Foreløpig er det kun funksjon for oppretting av nye vurderingskombinasjoner som er tilgjengelig her. TRUE eller FALSE som verdi for VISVURDERING avgjør om det er mulig å opprette nye vurderingskombinasjoner i FS eller ei. 

6. Planleggingsperiode:

angir hvilken verdi data som er terminbasert (f. eks tekstene i arkfanen info) får i FS. Dersom perioden går over flere semestre angis dette.

  • Emneinfo fra angir hvilken fra-termin EpN henter Emneinfo og Studieprograminfo fra. Hvis man f.eks. angir fra-termin 2018 HØST, vil EpN hente infotekster som er knyttet til denne terminen i FS. Hvis et gitt emne ikke har infotekst på termin 2018 HØST vil emnets infotekstfelter i EpN være tomme.
  • Termin fra styrer hvilken termin infotekster skrives til ved overføring fra EpN til FS, og hvilken termin som skrives i navnehistorikken ved endring av emnenavn.
  • Termin til styrer default dato-setting ved oppretting av personroller knyttet til emner. Ved oppretting av personrolle blir personen automatisk tildelt rollen i perioden som tilsvarer Termin fra - Termin til. 
  • Start ny periode benyttes for å starte ny planleggingsperiode i i EpN.
 
Når endringene er foretatt, vil en dialogboks komme frem "Planlegg ny periode", se egen side om dette.
 

6. Lagre endringer

Det er viktig å alltid huske å trykke på den grønne Lagre-knappen når endringer er foretatt, ellers vil endringene ikke tre i kraft.

 

 
 
 
 
Publisert 30. aug. 2017 13:31 - Sist endret 28. des. 2020 11:20