08 Emneinfo, personrolle, selvmotsigende oppsett og hjelpetekster

Feltinnstillingene bestemmer hvilke felter som skal redigeres av de ulike rollene. Defaultverdier (forhåndsutfylte verdier) er verdier satt som anbefalte verdier.

 
Man går fram ved å ta stilling til hvert enkelt felt: 
  • Hvem (hvilken rolle) skal kunne se innholdet?
  • Hvem skal ha tilgang til å endre verdi?
  • Og på hvilket stadium er evtentuelt dette påkrevd?
 
Hvis f. eks feltet "Administrativt sted" er påkrevet for stadium Kvalitetssikring, vil ikke vedkommende som har rollen som Kvalitetssikrer få sendt emnet opp til neste stadium (FS-klarering) før det er gitt en verdi her. Dersom feltet ikke er påkrevet på noe stadium, sett verdien ”Velg”.
For nye emner vil verdien i ”Forhåndsutfylt verdi” legges inn på hvert emne som opprettes direkte i EpN.

Feltinnstillingene for Emneinfo

Denne er mer avansert enn de andre typene: her kan man også stille inn hvorvidt et språk knyttet til infotypene er obligatorisk, valgfritt eller av typen velg-én-av. Hvilke språk dette kan angis for, er hentet fra verdilista til Språk for emneinfo. Default-tekstene som legges på ved opprettelse av et nytt emne eller nytt frivillig språk, er hentet fra FS. Teksten vises fram ved å klikke på språket (skrevet i blått). Dersom det skal endres i defaultverdien for emneinfo-tekstene, må dette endres i FS, og verdilisten synkroniseres på nytt.

Feltinnstillinger for Personrolle

Feltinnstillinger for personrolle vises fram for de roller som er valgt å skulle være tilgjengelig i verdilista. Dersom noen av rollene er påkrevd på et stadium, vil en tom rad med denne rollen opprettes automatisk på emnet, og man får ikke sendt det videre før en person er tildelt rollen. Det må også være en fra-dato som er enten tidligere eller innenfor planleggingsperioden. Personer som har utgåtte datoer vises fram og sluttdatoen kan evt. redigeres, men emnet vil ikke validere for videresending før evt. påkrevd rolle+gyldig dato er satt.

Selvmotsigende oppsett av feltinnstillinger

Hvis Administrator legger inn regler som er motstridene i feltinnstillingene, for eksempel at et felt er påkrevet å fylle ut for en fagperson, men at feltet først vises fram for dem som er godkjennere, vil man får varsel om dette når feltinnstillingene lagres og ved hver påfølgende lagring. Obs! - Merk at innstillingene blir faktisk lagret.
Det vil dukke opp en oransje varselstrekant med følgende hoovertekst ved selvmotsigende oppsett: "Feltet er påkrevd på et Stadium (SX) der standardrollen på det stadiet (aktuell rolle) ikke har lov til å endre det".

Hjelpetekster

Hver enkeltinstitusjon kan legge inn hjelpetekster til hvert enkelt felt hvis de ønsker det. Man legger til ny ved å klikke på det grønne krysset til høyre, og man kan endre ved å klikke på blyanten. Man lukker deretter vinduet, og lagrer med lagreknappen for feltinnstillinger. Merk at man kan slette hjelpeteksten helt ved å trykke på det røde krysset og da forsvinner hjelpeteksten med en gang, uten noe mer varsling.

NB! merk at det ikke er tillatt med mer enn 1000 tegn i en hjelpetekst. Ved forsøk på å lagre en hjelpetekst med flere enn 1000 tegn vil brukeren få en feilmelding om at "noe galt skjedde".
 
Brukeren ser denne teksten når hun klikker i feltet.

 

 
Administrator har nå satt innstillinger vil for alle brukere eller for alle brukere med en bestemt rolle: hvilke felter synes, hvilke felter er påkrevd på hvilke stadium, hvilke forhåndsinnstillinger er satt, og hvilke verdier som skal være tilgjengelig.
Publisert 30. aug. 2017 13:40 - Sist endret 14. mars 2019 12:21