08 Emneinfo, personrolle, selvmotsigende oppsett og hjelpetekster

Feltinnstillingene styrer hvilke regler som gjelder for det enkelte felt i EpN. Innstillingene settes og endres ved den enkelte institusjon. 
 
Feltinnstillinger
Feltinnstillinger
Man går fram ved å ta stilling til hvert enkelt felt: 
  • Hvem (hvilken rolle) skal kunne se innholdet?
  • Hvem skal ha tilgang til å endre verdi?
  • På hvilket stadium skal innhold eventuelt være påkrevd?
Hvis f. eks feltet "Administrativt sted" er påkrevd for stadium Kvalitetssikring, vil ikke vedkommende som har rollen som Kvalitetssikrer få sendt emnet opp til neste stadium (FS-klarering) før det er gitt en verdi her. Dersom feltet ikke er påkrevet på noe stadium, sett verdien ”Velg”.
For nyopprettede emner i EpN emner vil verdien i ”Forhåndsutfylt verdi” legges til automatisk. Felt som er markert med hengelås kan ikke endres for importerte emner. Hengelås-felt gjelder altså kun for nyopprettede emner i EpN.

Feltinnstillingene for Emneinfo

Denne er mer avansert enn de andre typene: her kan man angi hvorvidt et språk knyttet til infotyper skal være obligatorisk, valgfritt eller av typen velg-én-av. Valgbare språk er hentet fra verdilista Språk for emneinfo.

Feltinnstillinger for Personrolle

Feltinnstillinger for personrolle vises fram for de roller som er valgt i verdilista. Dersom noen av rollene er påkrevd på et stadium, vil en tom rad med denne rollen opprettes automatisk på emnet, og man får ikke sendt det videre før en person er tildelt rollen. Ved opprettelse av personrolle for et emne vil det settes default fra/til-datoer for rollen i tråd med planleggingsperioden i Hovedinnstillinger. Disse kan endres så lenge perioden overlapper med planleggingsperioden. Personroller som har utgått til-dato vises fram og sluttdatoen kan evt. redigeres, men emnet vil ikke validere for videresending før evt. påkrevd rolle+gyldig dato er tilfredsstilt.

Selvmotsigende oppsett av feltinnstillinger

Hvis Administrator legger inn regler som er motstridene i feltinnstillingene, for eksempel at et felt er påkrevet å fylle ut for en fagperson, men at feltet først vises fram på et senere stadium, vil man får varsel om konflikt når feltinnstillingene lagres. Obs! - Merk at innstillingene likevel blir lagret.
Det vil dukke opp en oransje varselstrekant med følgende 'mouse-over'-tekst ved selvmotsigende oppsett: "Feltet er påkrevd på et Stadium (SX) der standardrollen på det stadiet (aktuell rolle) ikke har lov til å endre det".

Hjelpetekster

Man kan legge til institusjons-spesifikke hjelpetekster for hvert enkelt felt. Man legger til ny hjelpetekst ved å klikke på det grønne krysset til høyre, og man kan endre ved å klikke på den grønne blyanten. Slike endringer krever av man trykker på den grønne Lagre-knappen. Man sletter hjelpeteksten ved å trykke på det røde krysset. Da forsvinner eksisterende hjelpetekst uten varsel.

NB! merk at det ikke er tillatt med mer enn 1000 tegn i en hjelpetekst. Ved forsøk på å lagre en hjelpetekst med flere enn 1000 tegn vil brukeren få en feilmelding om at "noe galt skjedde".
 
Brukeren ser denne teksten når hun klikker i feltet.
 

 
Administrator har nå satt innstillinger vil for alle brukere eller for alle brukere med en bestemt rolle: hvilke felter synes, hvilke felter er påkrevd på hvilke stadium, hvilke forhåndsinnstillinger er satt, og hvilke verdier som skal være tilgjengelig.
Publisert 30. aug. 2017 13:40 - Sist endret 4. jan. 2021 10:49